Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 augusti 2017

  Fågellistan gäller

  Det är de nya riktlinjerna kring Artskydsförordningen som ligger bakom avverkningsstoppet på Lars Forslings mark.

   Skogsstyrelsen hänvisar i sitt beslut både till Skogsvårdslagen och till artskyddsförordningen samt till prioriterade fågelarter. Dessa finns upptagna i en lista och innehåller närmare 60 arter bland annat tjäder, orre och skogsduva.
  Bild 1/2 Skogsstyrelsen hänvisar i sitt beslut både till Skogsvårdslagen och till artskyddsförordningen samt till prioriterade fågelarter. Dessa finns upptagna i en lista och innehåller närmare 60 arter bland annat tjäder, orre och skogsduva. FOTO: Johan Stendahl
   Jenny Stendahl, distrikschef Uppsala/ Västmanlands distrikt.
  Bild 2/2 Jenny Stendahl, distrikschef Uppsala/ Västmanlands distrikt.

  – Vi har börjat tillämpa Artskyddsförordningen enligt de riktlinjer som kom i fjol, säger Jenny Stendahl, distriktschef för Skogsstyrelsen i Uppsala/ Västmanland. Med den kan vi gå över intrångsgränsen i Skogsvårdslagen utan att markägaren har rätt till ersättning.

  I distriktet har det dock bara varit ett fåtal sådana ärenden.

  – Det vanligaste är ett förbud med tidsbegränsning, det är väldigt ovanligt med ett totalstopp. Och av de runt 2 500 avverkningsanmälningar per år som vi får in så tar vi beslut enligt Skogsvårdslagen eller Miljöbalken på cirka 25 stycken. Och inte alla beslut handlar om att förbjuda avverkning.

  ”Inget val vi har gjort”

  Listan med prioriterade fågelarter som användes vid beslutet hos Lars Forsling har sitt ursprung i ett EG-direktiv och alla arter i den ska bedömas.

  – Det är inget val vi har gjort men i dagsläget är det den vi ska följa och tillämpa, säger Jenny Stendahl, som inte vill kommentera det enskilda fallet med hänvisning till den pågående rättsprocessen.

  Har bett om översyn

  Hon framhåller också att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsammans bett regeringen om en översyn av Artskyddsförordningen.

  Grunden för avverkningsstoppet hos Lars Forsling var inrapporterade fåglar på Artportalen. Jenny Stendahl menar att det är ett viktigt underlag för Skogsstyrelsen som man använder ofta.

  – Men fynden måste dock värderas om det till exempel är en eller flera rapporter från ett område. Vi gör också egna fältbesök.

  Lars Forsling har också synpunkter på ordet livsmiljö, som användes i beslutet.

  – Vad som är en fågels livsmiljö baseras utifrån det faktaunderlag som finns plus egen kompetens, säger Jenny Stendahl.

  PREMIUM. Ugglor stoppade hans avverkning

  Relaterade artiklar

  Till toppen