Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 22 december 2017

  Få skogsgårdar där Sveaskog säljer skog

  ATL GRANSKAR

  Sveaskog ska sälja skog för att stärka det enskilda skogsbruket.

  Men ATLs granskning visar att Sveaskog framför allt sålt fastigheter i områden där skogsgårdarna är få - i norra Norrland.

   Skog till salu. Just nu ligger bara en skogsegendom ute till salu på Sveaskogs webbplats.
  Skog till salu. Just nu ligger bara en skogsegendom ute till salu på Sveaskogs webbplats. FOTO: 4FR

  Riksdagen har gett Sveaskog uppdraget att sälja mark för att underlätta utkomstmöjligheterna och lokal utveckling i skogs- och landsbygd. Glesbygden ska prioriteras.

  Och Sveaskog hävdar att de gjort som riksdagen sagt. 70 procent av affärerna med 80 procent av arealen har gjorts inom glesbygdsområdet. 64 procent av köparna är från kommunen där fastigheten ligger.

  Inga detaljer

  Men Sveaskog har inte velat redovisa försäljningarna i detalj.

  – Att redovisa utfallet av programmet på enskild affärsnivå är inget vi avser att göra, skriver fastighetsstrategen Björn Larsson i ett mejl till ATL.

  Många av försäljningarna har gjorts i form av fastighetsreglering och är mycket tidsödande att granska. ATL har från Lantmäteriet beställt en sammanställning av alla lantbruksfastigheter som Sveaskog sålt till privatpersoner, och som inte överlåtits genom fastighetsreglering. Det är 698 affärer omfattande 120 000 hektar.

  Sålt mest i norra Norrland

  Att döma av dessa försäljningar är det stor skillnad på var Sveaskog säljer skog. Och det finns ingen tydlig koppling till var skogsgårdarna ligger.

  Mest skog har Sveaskog sålt i norra Norrland, över hälften av alla sålda skogsfastigheter ligger i Norr- eller Västerbotten. Samtidigt är det där som det finns minst antal enskilt ägda brukningsenheter.

  Utbudet av skog från Sveaskog har varit 14 gånger större per skogsgård i norra Norrland än i Götaland och Svealand.

   Viveka Beckeman, chef för Juridik och Fastigheter på Sveaskog.
  Viveka Beckeman, chef för Juridik och Fastigheter på Sveaskog. FOTO: Torbjörn Esping

  Att Sveaskog säljer mer skog i norra Norrland beror mycket på att Sveaskog äger mycket skog där. Och de har sålt 10 procent av sitt innehav i varje region.

  – Det är Sveaskogs eget beslut, men det har redovisats löpande att det är så som uppdraget har tolkats och utförts, säger Viveka Beckeman, chef för Juridik och Fastigheter på Sveaskog.

  Inget problem med försäljningarna

  Hon ser inget problem i att försäljningen framför allt har skett i norra Sverige där det är ont om skogsgårdar.

  – Utkomstmöjligheterna i glesbygden i norra Sverige är mindre än vad de är i södra Sverige. Det är kortare avstånd i södra Sverige och lättare att förflytta sig och få jobb på olika ställen än vad det är i Norrlands inland. Då kanske man är i större behov av skogsmark för att försörja sig och kunna bo där, säger Viveka Beckeman.

  Sveaskogs försäljning fram till september 2017

  Enligt ett riksdagsbeslut ska Sveaskog sälja 10 procent av den areal företaget hade när det bildades 2002. Försäljningar ska ske på marknadsmässiga villkor och syftar till att förstärka enskilt skogsbruk.

  Källa: Sveaskog

  Till toppen