Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 21 april

  Lägre krav på skogsbruket i förslag för hållbarhetskriterier

  Kriterierna kommer dock att skärpas med tiden, lovade EU-kommissionen när det officiella taxonomiförslaget presenterades.

   EU-kommissionärerna Valdis Dombrovskis och Mairead McGuinness presenterade taxonomiförslaget på onsdagen.
  EU-kommissionärerna Valdis Dombrovskis och Mairead McGuinness presenterade taxonomiförslaget på onsdagen. FOTO: Claudio Centonze/EU-kommissionen

  Som väntat efter att tidigare utkast läckt ut ställs det inte några krav på att skogsbruk för att kunna beskrivas som hållbart enligt EU:s taxonomikriterier ska vara ”förbättrat”, en skrivning som ingick i EU-kommissionens första utkast.

  Mairead McGuinness, EU-kommissionär med ansvar för finansmarknadsfrågor, underströk vid onsdagens presskonferens att taxonomikriterierna ska uppdateras kontinuerligt för att vara i linje med vetenskap, teknologi och annan EU-lagstiftning.

  – Vad gäller skogsbruket har vi snart en skogsstrategi, och förnybarhetsdirektivet ska ses över. De kommer att utvecklas över tid och det levande dokument som taxonomin är på det området kommer också att utvecklas.

  Undantag under 13 hektar

  Kraven på att skogsbrukets hållbarhet ska redovisas i form av skogsbruksplaner och klimatnyttoanalyser finns kvar, något som kritiserats av Sveriges regering och av skogsbranschen. Skogsfastigheter på under 13 hektar undantas från kravet på klimatnyttoanalys, sänkt från 25 hektar i det förslag som läckte i slutet av mars. En grupp av skogsägare ska kunna göra en gemensam analys.

  Bioenergi betraktas som långsiktigt hållbar, inte bara under en övergångsperiod som i äldre skrivningar. Biobränsle får också grönt ljus, så länge det inte görs på grödor som kan användas för livsmedel eller foder.

  Efter att ha varit med från början har jordbruket lyfts ur förslaget helt. Anledningen är enligt Mairead McGuinness att man vill vänta in slutresultatet av förhandlingarna om den gemensamma jordbrukspolitiken, Cap.

  – Vi hoppas kunna återvända till den sektorn före årets slut.

  Många synpunkter

  Andra svårknäckta nötter som EU-kommissionen lagt i en skål för nya tag längre fram är vilka kriterier, om några, som ska gälla för naturgas och kärnkraft. Vad som ska få kallas hållbart och vad det ska kräva har gett många, starka och ofta varandra motsägande reaktioner.

  – Jag kan ärligt säga att jag inte i någon annan fråga har sett ett så brett spektrum av ställningstaganden, motsatta åsikter och synsätt, sa Valdis Dombrovskis, vice ordförande i EU-kommissionen med övergripande ansvar för ekonomiska frågor, på presskonferensen.

  EU-kommissionen planerar att anta det slutgiltiga förslaget i maj. Efter det har EU-parlamentet och medlemsländerna som längst sex månader på sig att reagera på det. För att förslaget ska falla krävs det kvalificerad majoritet bland medlemsländerna eller enkel majoritet i EU-parlamentet. Går förslaget igenom börjar det gälla den 1 januari 2022.

  Taxonomin

  Taxonomin är tänkt att styra investeringar mot hållbara verksamheter genom kriterier för vad som får kallas hållbart på finansmarknaden. Det blir inte förbjudet att investera i icke-hållbara verksamheter.

  Hållbara verksamheter måste bidra väsentligen till minst ett av sex miljömål och får inte vara direkt skadliga för något av de andra. De sex miljömålen är begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, övergång till en cirkulär ekonomi, förebyggande och kontroll av föroreningar och skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

  LÄS MER: Regeringen skeptisk till taxonomikriterierLÄS MER: Banker och skogsbolag kritiska till hållbarhetskriterierLÄS MER: Risk att skogsbruket inte klassas som hållbart

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen