Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 14 september 2018

  Forskare kritiserar EU-direktiv

  Ett nytt direktiv för förnyelsebara energikällor har målet att minska beroendet av fossila bränslen i EU-länderna. Men nu varnar forskare för att direktivet kan orsaka skogsskövling och ökade utsläpp av växthusgaser.

  Direktivet berör förnybar energi, där målsättningen bland annat är att fördubbla användningen av förnyelsebara energikällor som solenergi, vindkraft och bioenergi inom EU till år 2030. Men godkännandet väcker protester bland forskare som anser att direktivet kan leda till att skog skövlas och utsläppen av växthusgaser ökar, i stället för att minska.

  Klimatneutral åtgärd att bränna träd

  Det som forskarna kritiserar är att direktivet godkänner att EU-länderna kan hugga ned skog och elda upp träd för energins skull, men att det ändå skulle räknas som en koldioxidneutral åtgärd.

  Forskarna befarar att det skulle leda till ökad skogsavverkning för att täcka energibehovet och att det kan få stora konsekvenser för både flora och fauna.

   Forskare befarar att direktivet om förnyelsebara energikällor ska öka skogsavverkningen inom EU-länderna.
  Forskare befarar att direktivet om förnyelsebara energikällor ska öka skogsavverkningen inom EU-länderna. FOTO: Sofia Ernerot

  Resonemanget hos EU-kommissionen, EU-parlamentet och Rådet som står bakom direktivet, är att de växthusgasutsläpp som uppstår när träden bränns, kompenseras av att nya träd planteras eftersom de växande plantorna binder växthusgaser.

  Risk för utökade utsläpp

  Forskarna hävdar i sin tur att det tar många år innan de växande skogarna fungerar som kolsänkor, särskilt om avverkning och eldning ökar till följd av kravet på att använda mer förnyelsebara energikällor. Då riskerar utsläppen att överstiga de positiva effekterna av den växande skogen, skriver den brittiska tidningen The Guardian. Tidigare i år har de 799 forskarna skrivit ett brev till EU-parlamentet där de bad att hela direktivet skulle omprövas.

  – Men det godkändes ändå. Den starka lobbyverksamheten från skogsindustrin fällde utslaget. Man har blivit rädda för att inte uppfylla de uppsatta målen. Det här är ett uttryck för desperation från EU:s sida, säger Anders Lindroth, professor emeritus i naturgeografi vid Lunds universitet, och en av dem som undertecknade brevet, till TT.

  I en artikel i Nature Communications menar forskarna att både solenergi och vindkraft kan vara bättre alternativ än bioenergi för att minska klimatpåverkningarna.

  Till toppen