Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 12 oktober

  Skogsbruket dominerar i spretigt strategiförslag

  EU-parlamentet har slagit fast hur de vill att EU:s nästa skogsstrategi ska se ut. Resultatet är bitvis motsägelsefullt.

   EU-parlamentet har pekat ut vilken riktning de vill se EU:s skogsstrategi gå. Bitvis åt motsatta håll.
  EU-parlamentet har pekat ut vilken riktning de vill se EU:s skogsstrategi gå. Bitvis åt motsatta håll. FOTO: Sara Johansson

  Den hållbart brukade skogen lyfts framför den skyddade skogen i en resolution som EU-parlamentet antagit om en ny skogsstrategi för EU. EU-kommissionen planerar att presentera ett förslag nästa år och parlamentets dokument är en viljeyttring från de folkvalda om vad de vill se från kommissionen.

  Det genomgående temat i den 17 sidor långa resolutionen är att ”hållbart brukad skog” är viktig, inte minst för klimatarbetet och möjligheten att ersätta produkter baserade på fossil råvara med förnybara. Jessica Polfjärd (M) ledde parlamentets miljöutskotts arbete med resolutionen. Hon är stort sett nöjd med slutresultatet.

  – Viktigast var att få med principen om hållbart skogsbruk, att skogen inte bara är en kolsänka. Det är ett viktigt perspektiv att ha med när man pratar om klimatomställning.

  Splittrat om kolsänka

  I frågan om skogen som kolsänka är parlamentets budskap dock splittrat. I ett stycke konstateras det att det kan finnas olika åsikter om vilken sorts skog som tar upp mest koldioxid, medan det i ett annat slås fast att brukad skog binder upp mer än skog som inte brukas.

  Ekon av svensk skogsdebatt hörs i formuleringar om att äganderätten är viktigt för ett hållbart skogsbruk och att det inte nödvändigtvis krävs större skyddade skogsarealer. Det kan ses som en markering mot EU-kommissionens uttalade mål att minst 30 procent av all mark i EU ska vara under någon sorts naturskydd 2030 för att skydda den biologiska mångfalden. Hur nära EU-kommissionen vill binda samman skogsstrategin och strategin för biologisk mångfald måste bevakas, anser Jessica Polfjärd.

  – Skogsstrategin måste stå för sig själv.

  Kaskadprincipen

  Att EU:s regelverk kring hållbara investeringar missgynnar skogsbruk är ett klagomål som också hörts från svensk skogsbransch. Resolutionens välkomnande av kaskadprincipen lär däremot inte uppskattas av skogslobbyn. Att göra lag av att naturresurser ska användas och återanvändas så länge som möjligt och alltid till sitt högsta värde, så att till exempel hela trädstammar inte går till pelletsproduktion, brukar från det hållet kritiseras som alltför marknadsstyrande.

  Relaterade artiklar

  Till toppen