Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 mars

  Entreprenörer som gillar problemlösning

  Östersund

  Blädning och naturvård blandas med förarutbildningar och traditionellt skogsbruk – men då helst i knepig terräng. Skogsentreprenören Orangutang gillar utmaningar.

   Efter blädningen kommer ljuset ner i luckorna och smågranarna skjuter fart. Blir luckorna för stora drabbas smågranarna av solskador, för maskinförarna gäller det att hugga precis lagom för att inte få ner för mycket ljus.
  Efter blädningen kommer ljuset ner i luckorna och smågranarna skjuter fart. Blir luckorna för stora drabbas smågranarna av solskador, för maskinförarna gäller det att hugga precis lagom för att inte få ner för mycket ljus. FOTO: Anders Kristensson

  I skiktad skog där träden varierar i ålder kan blädning vara en lämplig avverkningsmetod. I stället för att kalavverka huggs max 25 procent av träden, genom att göra en väg in i skogen där skördarna går i spår med 25 meters mellanrum och tar träden i spåret samt ett och annat vid sidan av. Målet är att det ska bli en oregelbunden avverkning med låg markpåverkan.

   Magnus Olofsson visar resultatet i skogen efter blädning i Trekilen där de tre jaktintresserade ägarna ville behålla skogskänslan. En liten lucka har huggits ut jämte stickvägen.
  Magnus Olofsson visar resultatet i skogen efter blädning i Trekilen där de tre jaktintresserade ägarna ville behålla skogskänslan. En liten lucka har huggits ut jämte stickvägen. FOTO: Anders Kristensson

  I Östersund driver Magnus Olofsson och Sebastian Acker skogsentreprenadföretaget Orangutang Skogs- och Naturvård AB, som jobbar med både kontinuitetsbruk och trakthyggesbruk. I dag står alternativa skogsbruksmetoder, bland annat blädning, för ungefär hälften av företagets uppdrag. Målet är att komma upp i 80 procent.

  – Det ekonomiska fokuset har styrt skogsbruket i många år och höga naturvärden har blivit lidande. Vi vill bidra till en förändring och intresset för blädning ökar bland privata skogsägare, säger Magnus Olofsson.

   Mycket stor hänsyn tas vid blädning. Lågor på marken undviker förarna att köra över och gamla naturvärdesträd sparas.
  Mycket stor hänsyn tas vid blädning. Lågor på marken undviker förarna att köra över och gamla naturvärdesträd sparas. FOTO: Anders Kristensson

  Spännvidden är stor bland deras kunder, allt från skogsägare med ett par tusen hektar granskog som brukar hela arealen med blädning, till produktionsinriktade skogsägare som vill bruka mindre delar av sin skog med en skonsam metod för att bibehålla skogskänslan.

  Bland kunderna finns även skogsägare som drabbats hårt av älgbetesskador.

  – Optimalt görs en blädning i flerskiktad granskog där man hugger ner de grövsta träden med ett maximalt uttag på 25–30 procent av grundytan, berättar Magnus Olofsson.

  En blädning med detta uttag behöver inte avverkningsanmälas. Hög bonitet är en förutsättning för att tillväxten ska bli god efter blädningen.

  I Trekilen, fem mil nordöst om Östersund, blädade Orangutang en granskog i december i fjol åt tre skogsägare med stort jaktintresse.

  – Skogen här är fullskiktad med träd i alla åldrar upp till 150 år som lämpar sig perfekt för blädning, berättar Magnus Olofsson medan vi pulsar runt i snön.

   Magnus Olofsson och Sebastian Acker äger och driver Orangutang Skogs- och Naturvård AB.
  Magnus Olofsson och Sebastian Acker äger och driver Orangutang Skogs- och Naturvård AB. FOTO: Anders Kristensson

  Orangutang blädade 25 av fastighetens 100 hektar. Uttaget blev 18 procent av volymen.

  – Vid planeringen av en blädning är ambitionen alltid att minimera antalet vägar in i skiftet. Stickvägarna ligger med 20–30 meters mellanrum, berättar Magnus Olofsson.

  Just här fanns det redan stickvägar vilket gjorde att uttaget blev lite lägre.

  Blädningen öppnar upp skogen och släpper ner ljus till de mindre granarna som börjar skjuta fart. Efter 10–20 år är det dags för en ny blädning av skogen.

  – Ibland lägger vi ut provytor i den blädade skogen för att skogsägarna ska kunna få ett mått på tillväxten efter åtgärden. Här i Trekilen kommer eleverna på naturbruksgymnasiet i Torsta att mäta tillväxten, berättar Magnus Olofsson.

  Mycket tid läggs på att utbilda förarna på blädningsteknik. Förare som är vana att gallra där målet är att skapa jämna stamavstånd måste lära sig att göra tvärtom.

  – Blädning handlar i stället om att hugga oregelbundet och att ta mycket stor naturhänsyn, säger Magnus Olofsson.

   Optimalt görs en blädning i en fullskiktad granskog med träd i alla åldrar. När ljuset släpps ner ökar tillväxten i de mindre träden.
  Optimalt görs en blädning i en fullskiktad granskog med träd i alla åldrar. När ljuset släpps ner ökar tillväxten i de mindre träden. FOTO: Anders Kristensson
   Antalet stickvägar in i blädningen minimeras alltid vid planeringen. Det huvudsakliga uttaget görs från stickvägarna som huggs fram.
  Antalet stickvägar in i blädningen minimeras alltid vid planeringen. Det huvudsakliga uttaget görs från stickvägarna som huggs fram. FOTO: Anders Kristensson

  Blädning utförs alltid på vintern för att skona marken. Inför varje vinter är det uppstartsmöte med förarna för att ställa om tänket till blädning igen efter sommarens traditionella avverkningar.

  Stora avverkningar tackar Orangutang nej till, men gallringar och slutavverkningar i fuktig och blöt miljö eller brant och stenig terräng passar in i företagets profil.

  – Vi gillar utmaningar som innehåller mycket problemlösning.

  Magnus Olofsson håller regelbundet utbildningar i att undvika körskador på bland annat naturbruksgymnasiet Torsta och han har även utbildat alla maskinförarna på SCA.

  – Hela branschen är ansvarig för att hålla marken oskadd, säger han.

  Någon brist på kompetenta förare har Orangutang inte märkt av.

  – Vi har ju ingen större konkurrens vad gäller kontinuitetsbruk. Men det kommer säkert fler entreprenörer som satsar på kontinuitetsbruk, för intresset ökar bland skogsägarna som vill sköta skogen på ett mer skonsamt sätt, säger Magnus Olofsson.

   I dag står alternativa skogsbruksmetoder för ungefär hälften av Orangutangs uppdrag men målet är att komma upp i 80 procent.
  I dag står alternativa skogsbruksmetoder för ungefär hälften av Orangutangs uppdrag men målet är att komma upp i 80 procent. FOTO: Anders Kristensson

  Orangutang Skogs- och Naturvård AB

  Företaget bildades 2011.

  Ägare: Magnus Olofsson och Sebastian Acker.

  Antal anställda: 15, varav nio maskinförare, fem inventerare och avverkningsplanerare samt en på kontoret. Förarna är anställda på årsbasis.

  Uppdrag: Blädning 30 procent, naturvårdande skötsel 15 procent, kulturvårdande skötsel 15 procent, 40 procent traditionellt skogsbruk med slutavverkning och gallring i blöta och steniga områden. Planering av skogliga aktiviteter, naturvärdesbedömningar med mera. Hjälper kunderna att ansöka om bidrag för vissa åtgärder. Största kunden är Gällö Skog.

  Maskinpark: Åttahjulig Ponsse Scorpion King med ett kraftigt H7-skördaraggregat tillsammans med en 15 tons John Deere 1510 skotare till blädning och vanlig avverkning, Ponsse Buffalo Dual 8W som fungerar både som skotare och skördare, Vimek 610SE skotare med manuellt klippaggregat till kraftledningsgator. Ett gallringslag med en smalbyggd Ponsse Scorpion med H6 aggregat samt en Ponsse Buffalo skotare.

  Omsättning: 16,3 miljoner kronor (2018/2019).

  Rörelseresultat: 1,05 miljoner kronor (2018/2019).

  Resultat efter finansnetto: 890 000 kronor (2018/2019).

  Relaterade artiklar

  Till toppen