Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 12 februari

  ”Sämsta jag varit med om på 20 år”

  34 skogsentreprenörer anmäler Stora Enso för brott FSC-standardens sociala villkor.

  – Stora Ensos hantering är det sämsta jag varit med om på 20 år, säger Ulf Sandström.

  I ett klagomål till skogstandarden FSC anmäler 34 entreprenörer Stora Enso för att bryta mot standardens sociala dimension.

  – Enligt certifieringen ska certifikatsinnehavaren bibehålla eller förbättra socialt och ekonomiskt välbefinnande för dem som arbetar inom skogsbruket, och det anser vi att Stora Enso bryter kraftigt emot, säger Ulf Sandström, entreprenörernas ombud.

   ”Många av Stora Ensos entreprenörer har redan en ansträngd ekonomi, och för dem innebär den nya produktionsnormen ett val mellan pest och kolera”, säger Ulf Sandström.
  ”Många av Stora Ensos entreprenörer har redan en ansträngd ekonomi, och för dem innebär den nya produktionsnormen ett val mellan pest och kolera”, säger Ulf Sandström. FOTO: Rolf Segerstedt

  Ensidig linje

  Under flera år har det pågått ett arbete för att förbättra dialogen och få fram en långsiktig strategi för entreprenörernas villkor. Men enligt entreprenörerna driver Stora Enso en ensidig linje med höjda prestationskrav och prispress. Droppen blev den nya produktionsnorm som Stora Enso vill införa från den 1 mars.

  – Den innebär en prissänkning med 8 – 12 procent i slutavverkning och även en sänkning i gallring. Dessutom finns det en massa fel i bortsättningsverktyget, som är underlag för ersättningen, som Stora Enso utvecklat för den nya produktionsnormen. Det här den sämsta hantering av entreprenörernas villkor som jag har varit med om på 20 år.

  Ulf Sandström jobbade under 14 år för SMF Skogsentreprenörerna, varav sju år som vd. De senaste sex åren har han arbetat som företagscoach, både inom skogsnäringen och andra branscher.

  Pest eller kolera

  – Hittills har en tredjedel av Stora Ensos entreprenörer skrivit på anmälan. Många har redan en ansträngd ekonomi, och för dem innebär den nya produktionsnormen ett val mellan pest och kolera. Antingen kan de acceptera den och då skulle företaget vara förlorat på sikt eller så kan de säga upp avtalet och riskera att helt bli utan körningar.

  I ett mejlsvar till ATL skriver Rebecka Rödin, funktionschef för drivning Stora Enso Skog:

  ”Vi önskar naturligtvis att våra entreprenörer ska stanna hos oss. Samarbetet med våra entreprenörer är mycket viktigt för oss, och vi arbetar för ett fortsatt gott samarbete. Vi tycker att det är bra att FSC nu bedömer frågan kring certifieringens sociala dimension”, och fortsätter:

  ”Justeringen i prestationsnormen handlar om förväntad tidsåtgång per avverkat träd. I och med att prestationstakten under vissa förutsättningar ökat för våra egna maskinlag, blir förväntningen att våra entreprenörers lag ska prestera på samma nivå som våra egna lag.”

   ”I och med att prestationstakten under vissa förutsättningar ökat för våra egna maskinlag, blir förväntningen efter ändringen i normen att våra entreprenörers lag ska prestera på samma nivå som våra egna lag”, säger Rebecka Rödin.
  ”I och med att prestationstakten under vissa förutsättningar ökat för våra egna maskinlag, blir förväntningen efter ändringen i normen att våra entreprenörers lag ska prestera på samma nivå som våra egna lag”, säger Rebecka Rödin. FOTO: Stora Enso

  ”I vår bransch precis som andra branscher är kontinuerliga förbättringar avgörande. Som stor aktör kan vi leda den utvecklingen genom våra egna avverkningslag där vi jobbar med ständiga förbättringar inom såväl produktivitet som andra områden. Vi delar sedan gärna med oss till våra entreprenörer av de insikter vi får genom det utvecklingsarbetet”, skriver Rebecka Rödin i ett mejl till ATL.

  Granska arbetssättet

  Enligt Ulf Sandström ligger den genomsnittliga nettovinstmarginalen för entreprenörerna på 3 – 4 procent. För 2020 redovisar Stora Enso Forest ett operativt rörelseresultat på 1,65 miljarder kronor, en ökning med 65 procent jämfört med 2019, och en operativ rörelsemarginal på 8 procent.

  – Vi vill inte att Stora Enso förlorar sin certifiering, men vi vill att någon utomstående granskar deras arbetssätt och talar om för dem det här påverkar de som arbetar i skogen. I certifieringen finns verktyg som de borde kunna använda och det ska bli spännande att se hur de gör, avslutar Ulf Sandström.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen