Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 26 oktober 2017

  ”En krigsförklaring mot svensk miljöpolitik”

  Det nya EU-förslaget om flera biobränslen, till exempel tallolja, inte ska räknas som förnyelsebar energi, väcker hård kritik. ”En krigsförklaring mot svensk miljöpolitik”, dundrar EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C).

   Förslaget från EU-parlamentets miljöutskott innebär att flera biobränslen, bland annat tallolja och etanol, inte ska räknas som förnyelsebar energi.
  Förslaget från EU-parlamentets miljöutskott innebär att flera biobränslen, bland annat tallolja och etanol, inte ska räknas som förnyelsebar energi. FOTO: Rolf Segerstedt

  Det var i måndags som EU-parlamentets miljöutskott fattade beslut om att ändra villkoren för bioenergi mellan åren 2021-2030.

  Förslaget innebär en risk att inblandning av biodrivmedel via kvotpliktssystemet inte längre ska räknas som förnyelsebar energi.

  – Nu kommer miljöutskottet i EU-parlamentet med en krigsförklaring mot svensk miljöpolitik där bland annat tallolja och drivmedel från raps föreslås ska tas bort, vilket kommer skjuta vårt arbete att ställa om till förnyelsebart i sank, säger EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) i ett uttalande.

  ”Ett dråpslag”

  Miljöutskottet vill att skogsrester bara får användas som bränsle om den inte ersätter ”existerande användning” av materialet. Skogen ska i första hand användas för att göra trävaror och i sista hand till bränsle. Liknande synsätt gäller odlade råvaror som raps, som i första hand ska användas i livsmedelsproduktion, enligt miljöutskottets förslag.

  – Skulle det här gå igenom är det ett dråpslag för allt från jordbruk, skogsindustri, kemiindustri och kommunala värmebolag i Sverige, säger Jakob Lagercrantz, grundare av 2030-sekretariatet som bildats för att vara en katalysator för att få en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige.

  LÄS OCKSÅ: Nytt EU-förslag kan slå mot svenska biodrivmedel

  Bakgrunden till miljöutskottets hårdare inställning till biodrivmedel har att göra med synen på skog i flera tunga EU-länder, menar Jakob Lagercrantz. Det handlar också om en ofta citerad EU-rapport som lyfter fram globala miljöproblem som följer av att ta fram biobränsle från främst Asien.

  – I vissa EU-länder är man panikslagna av tanken att använda skogen till bränsle. Biobaserad diesel ses som värre än fossil diesel när det gäller koldioxidutsläpp. Men man tittar inte på vår fina svenska rapsdiesel eller HVO-diesel, säger Jakob Lagercrantz.

  Kan äventyra talloljan

  Kjell Andersson, näringspolitisk chef vid Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, menar att delar av miljöutskottets förslag innebär skadliga råvaruregleringar.

  – Det kommer att äventyra talloljan och även för pelletsproducenter som vill använda sågspån. Det kan ställa till problem i framtiden när man vill tillverka nya produkter, säger Kjell Andersson.

  LÄS OCKSÅ: Kraftig ökning av HVO-diesel

  Förslaget i EU-parlamentets miljöutskott i måndags röstades igenom med knapp majoritet, 32 ledamöter röstade för och 29 ledamöter emot. I januari nästa år ska hela EU-parlamentet rösta om förslaget. Parlamentarikerna i de olika politiska utskotten kommer att kunna lämna många ändringsförslag. Men omsätts miljöutskottets beslut till ett styrande EG-direktiv får det stora konsekvenser.

  – I Sverige har vi baserat vår strategi för att bli fossiloberoende på stora mängder förnyelsebar energi, säger Fredrick Federley (C), EU-parlamentariker.

  Skapa opinion mot förslaget

  Från svensk sida börjar nu ett intensivt lobbyarbete.

  – Nu kommer en period några månader framåt där det är jätteviktigt att både råvaruproducenter, användare, åkerier och värmeverk går samman och engagerar sig. Vi måste skapa opinion i frågan, säger Kjell Andersson vid Svebio.

  – Nu ska vi påverka så många EU-parlamentariker som behövs. Det är det första steget, säger Jakob Lagercrantz vid 2030-sekretariatet.

  PREMIUM: Nu ska bilen drivas med sågspån

  Relaterade artiklar

  Till toppen