Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 24 september 2019

  Ska skapa synergier i 100-miljonersklassen

  Norrskog lägger ner sågverket i Östavall. Beslutet offentliggjordes parallellt med dagens sammanslagningsbesked mellan skogsägarföreningarna Norra och Norrskog.

  Målet är att sammanslagningarna ska skapa synergier i 100-miljonersklassen.

   För att medlemmarna ska få möjlighet att fokusera på framtidsfrågorna gick Norrskog på tisdagen ut med beslutet att sågverket i Östavall läggs ner.
  För att medlemmarna ska få möjlighet att fokusera på framtidsfrågorna gick Norrskog på tisdagen ut med beslutet att sågverket i Östavall läggs ner. FOTO: Tina Stafrén/Norrskog

  – Ingenting är definitivt innan våra stämmor har fattat beslut, men jag tror att våra medlemmar kommer se att det bara finns plusfaktorer i det här, säger Norras ordförande Pär Lärkeryd till ATL.

  Målet är att sammanslagningen ska skapa synergier i mångmiljonklassen, dels genom personalbesparingar, dels genom ökad försäljning.

  Totalt bedömer Pär Lärkeryd att åtgärden ska ge kostnadsbesparingar och ökade intäkter på hundra miljoner kronor.

  – Det är viktigt att vi växer när våra kunder gör det. Sågverkskoncernerna blir allt större, och för att vi ska bli en attraktiv partner måste vi kunna erbjuda större volymer, säger Pär Lärkeryd.

  Han ser redan nu att sammanslagningen kommer att skapa flera nyttor, främst när det gäller att forma en starkare skogsägarröst men också när det handlar om att driva på digitaliseringen och utvecklingen inom bioenergiområdet, inte minst i arbetet med nya skogsbaserade innovationer.

  Östavall läggs ner

  Parallellt med dagens sammanslagningsbesked har Norrskog även gått ut med att föreningen lägger ner sågverket i Östavall för att i stället satsa på sågverket i Hissmofors. Avvecklingen berör 80 arbetstillfällen, inklusive underentreprenörer, och är i grunden en följd av svag lönsamhet och en obalans mellan sågkapaciteten och råvarutillgången.

   Norrskog väljer att i stället satsa på sågverket i Hissmofors.
  Norrskog väljer att i stället satsa på sågverket i Hissmofors. FOTO: Tina Stafrén/Norrskog

  Enligt den tidsplan som ligger fast kommer sågverket att avvecklas tidigast under sommaren nästa år.

  Att besluten kommer samma dag hänger framför allt samman med att den nya föreningen ska få möjlighet att fokusera helhjärtat på framtidsfrågorna, enligt Norrskog.

  ”Lämplig tid”

  Norras marknadsdirektör, Erik Eliasson, uppger för ATL att den nya organisationen kommer få drygt 500 anställda och en omsättning på 4,5 miljarder kronor.

  Hur många som kan få lämna den gemensamma organisationen efter sammanslagningen vill vd Pär Lärkeryd inte uttala sig om. Men han räknar med att organisationsförändringen kommer att medföra besparingar.

   Norras VD Pär Lärkeryd och Norrskogs VD Olle Söderström har, tillsammans med sina styrelser, arbetat med fusionsplanerna under en kortare tid. Beslutet togs av styrelserna i somras, berättar Pär Lärkeryd.
  Norras VD Pär Lärkeryd och Norrskogs VD Olle Söderström har, tillsammans med sina styrelser, arbetat med fusionsplanerna under en kortare tid. Beslutet togs av styrelserna i somras, berättar Pär Lärkeryd. FOTO: Mikael Lundgren/Norrskog

  – Vi har startat en MBL i dag för att förhandla fram hur den nya organisationen ska se ut, men vi vill inte säga i dag hur många som får lämna. Men jag tror att de flesta kommer att få vara kvar. Speciellt i den skogsliga organisationen där vi vill fortsätta växa, säger han.

  Att slå ihop föreningar med vitt skilda tillgångar kan ibland vara en komplicerad historia. Men i det här fallet kommer samgåendet att underlättas genom en manöver som kommer att visa på att kapitalet är lika stort på båda sidor, enligt Pär Lärkeryd.

  – I dag finns det ett större synligt kapital i Norras balansräkning, men vi kommer att göra en ny markvärdering av Norrskogs skogsbestånd som kommer att visa på att kapitalet blir lika stort. Det gör det lämpligt att göra sammanslagningen nu, säger han.

  Klart nästa år

  Om föreningsstämmorna, Konkurrensverket och Bolagsverket godkänner fusionsplanerna räknar föreningarnas båda styrelser med att samgåendet kan träda i kraft redan under april månad nästa år.

  Vem som blir ny ordförande och VD är inte framförhandlat, men däremot står det redan klart att det nya huvudkontoret kommer att hamna i Umeå. Under huvudkontoret hamnar i sin tur tre regionsnav, som förläggs till orterna Luleå, Umeå och Östersund.

  – Syftet med det är att vi ska skapa en närhet till den operativa verksamheten, eftersom verksamheten blir så stor att den kommer att täcka in halva Sveriges yta, säger Erik Eliasson.

   För att underlätta samgåendet planerar Norrskog att göra en ny värdering av sitt skogsbestånd som kommer att visa att Norras och Norrskogs kapital blir lika stort.
  För att underlätta samgåendet planerar Norrskog att göra en ny värdering av sitt skogsbestånd som kommer att visa att Norras och Norrskogs kapital blir lika stort. FOTO: BMJ

  Fakta: Fusionsplanen

  Fusionsarbetet som offentliggjordes i dag innebär i korthet startskottet för ett omfattande dialogarbete bland föreningarnas förtroendevalda, men också med fackliga organisationer.

  Under oktober lämnas en konkurrensprövning in till Konkurrensverket och en fusionsplan till Bolagsverket. Om stämmorna beslutar att gå på styrelsernas förslag om att bilda en gemensam förening så fastställs fusionen mellan Norrskog och Norra när Bolagsverket meddelar sitt svar, preliminärt i slutet av april 2020.

  Källa: Norrskog och Norra

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen