Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 22 maj 2020

  Dovhjortarnas skador på gran ökar snabbt

  Vreta Kloster.

  För några år sedan ansågs dovhjorten vara harmlös för skogen. Men nu äter viltet allt mer gran. På två år har läget snabbt blivit mycket värre, enligt Södra Skogsägarna.

   Jonas Edlund, till höger, inspekterar sin skog tillsammans med Tomas Andersson från Södra.
  Jonas Edlund, till höger, inspekterar sin skog tillsammans med Tomas Andersson från Södra. FOTO: Cecilia Persson

  Skogsägaren, skogsentreprenören och jägaren Jonas Edlund i Östergötland satte gran för att slippa betesskador, men det blev precis tvärtom.

  – Det är överraskande. Vi kan ju inte hitta en enda oskadad gran här, säger han när vi går runt på en föryngring på 2 hektar som sattes våren 2018.

  I stället för älgarna

  Han äger 300 hektar skog i ett av Sveriges mest dovhjortstäta områden. Han beskriver en explosionsartad ökning de senaste två åren, samtidigt som älgarna nästan försvunnit.

  – Det har vänt från att vara 100 procent betade tallplantor till 100 procent betade granplantor på några år, säger han.

   Jonas Edlund är lantbrukare, skogsägare och passionerad jägare. Hans hundar är till stor hjälp när han jagar hjort, men viltet är svårjagat.
  Jonas Edlund är lantbrukare, skogsägare och passionerad jägare. Hans hundar är till stor hjälp när han jagar hjort, men viltet är svårjagat. FOTO: Cecilia Persson

  Med på plats är Södras viltskadeexpert Tomas Andersson, och han fotograferar några av skadorna med sin mobiltelefon. Han har sett flera liknande fall av dovhjortsbetade granbestånd i södra Sverige.

  – De har blivit en av de värsta skadegörarna i granskogen. De har börjat äta på granplantor. De har ändrat sina födobetingelser, säger han.

  ”Ofarlig” i skogen

  Dovhjorten sågs länge som något ”ofarligt” i skogen, till och med som något bra vid granplantering eftersom de betade ner gräset runt plantorna. Men de senaste två åren har rapporterna om skadade granplantor ökat kraftigt, och även spridda rapporter om att nya områden har fått problem med dovhjort, enligt Södra.

   Lovligt byte - granarna är hårt betade.
  Lovligt byte - granarna är hårt betade. FOTO: Cecilia Persson

  Det är anmärkningsvärt eftersom dovhjorten är känd för att vara ovillig att flytta på sig.

  – Om man börjar se dovhjort där man inte brukar se dovhjort: tänk till direkt. Släpp inte fram stammarna på den nivån som vi har här, säger Tomas Andersson.

  I Jonas Edlunds område finns dock ett tydligt mål för att få rätsida på problemet. Det har bildats ett särskilt dovskötselområde, jakten har ökat med 300 procent och jägarna väljer medvetet att sikta mot hondjur och kalvar.

  Färre men större

  Målet är färre men större hjortar – och minimerade skador på gröda och skog. Andra jaktlag och markägare i södra Sverige vill veta mer om deras strategi.

  – Hela Sverige kommer att bli väldigt drabbat av dovhjort om det här fortsätter, säger Jonas Edlund som har sett flockar på 150 djur beta av granarna på vintern.

   Tomas Andersson vid Södra Skogsägarna är en av projektledarna för Kraftsamling Tall och reser mycket i södra Sverige för att bevaka klövviltskador. Han är orolig över utvecklingen.
  Tomas Andersson vid Södra Skogsägarna är en av projektledarna för Kraftsamling Tall och reser mycket i södra Sverige för att bevaka klövviltskador. Han är orolig över utvecklingen. FOTO: Cecilia Persson

  I somras föryngrade han ett hygge med betydligt mer tall än vad han brukar. Fler skogsägare tänker likadant, försäljningen av tallplantor ökar kraftigt i södra Sverige.

  Det tycker Tomas Andersson är bra. För att kunna minska skadorna på gran behövs mer undervegetation till klövviltet och då är tallskog rätt väg. Men totalt sett måste klövviltsstammarna minska, menar han.

  – Vi kan inte ha den här typen av skador. Det är inte hållbart. I vissa områden ökar också kronhjorten väldigt snabbt. Får vi samma ökning som för dovhjorten så har vi en katastrofsituation i skogen, säger Tomas Andersson.

  Dovhjort

  Dovhjortsstammen är livskraftig och det finns inga tecken på betydande

  populationsförändring. Viltdata visar visserligen på en svagt växande stam, men i och med en snabbare ökning i avskjutningen väntas den utvecklingen vända.

  Källa: Artdatabanken SLU.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen