Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 17 januari 2019

  ”Domen är en viktig seger”

  Beslutet att skogsägare som stämt staten för att få ersättning när de nekats att avverka sin skog har fått rätt av Mark- och miljödomstolen i Umeå välkommnas av flera parter.

  FOTO: Rolf Segerstedt

  Magnus Norberg är jurist på LRF Konsult och har varit ombud för flera skogsägare.

  Han menar att domstolen gick i alla delar på deras linje när den kom fram till att de fastighetsägare som nekats avverkningstillstånd har rätt till full ersättning av staten för den skada som de drabbats av.

  – Skyddet av äganderätten och värdet av fast egendom är en av samhällets mest grundläggande uppgifter och jag är glad att det skyddet upprätthålls. Domstolen ger också ett tydligt svar på att avverkning är en del av pågående markanvändning för skogsbruk, att skogsbruket avsevärt försvåras, att det uppkommer en marknadsvärdeminskning och att ersättning ska betalas på samma sätt som för naturreservat, säger han i ett pressmeddelande.

  Domen är en viktig seger för alla som vill ha förutsebarhet för ägande och brukande av skogen, anser han:

  – Om staten hade vunnit dessa processer hade det tvingat tusentals fastighetsägare in i en djup osäkerhet över sin egendoms värde.

  Sammanfattningsvis är domarna en tydlig seger för de skogsägare som stämde staten och vann, och en svidande förlust för Staten som tvingat enskilda till domstol för att försöka slippa undan det ekonomiska ansvaret för sitt agerande, säger Magnus Norberg i ett pressmeddelande.

  Bra för rättssäkerheten

  Domen innebär att man upprätthåller enskildas rättssäkerhet, där rätten till ersättning när staten fråntar någon möjligheten att använda sin egendom är en viktig del av äganderätten, menar LRF Skogsägarna.

  FOTO: Privat

  – Nu kommer skogsägare i fjällnära områden fortsätta våga investera i skog och skogsbruk. Statens linje i de här processerna hade inneburit betydande förluster för tusentals skogsägare. Jag är förvånad över att Staten drev dessa processer, men givetvis nöjd över utgången, säger Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

  Det är nu upp till Skogsstyrelsen och dess uppdragsgivare att överväga om det är genom rättsprocesser mot enskilda, eller genom en eftertänksam och sund myndighetsutövning som de vill utveckla sin verksamhet, menar han.

  Centerpartiets näringspolitiska talesperson, Helena Lindahl, menar att domen är principiellt viktig för alla skogsägare.

  – Jag tycker agerandet från statens sida är förkastligt. Det är orimligt att människors egendom i praktiken ska kunna tas över – med konsekvensen att värdena faller ordentligt – och skogsägarna får stå för kostnaden. Det är oförklarligt varför man medvetet försökt underminera äganderätten och i förlängningen den stora och viktiga skogsindustrin, säger hon i ett pressmeddelande.

  Rak och tydlig dom

  Anders Pettersson som är näringspolitisk talesperson för allmänningsskogarna i Västerbotten säger så här om domarna i Mark- och miljödomstolen:

  – Vi är jättenöjda. Det här är en jätteframgång för oss här i trakten och även för andra skogsägare i Sverige när det gäller synen på pågående markanvändning.

  Markägarna tänker inte överklaga domarna och tror egentligen inte heller att motparten staten gör det.

  – Vi känner oss ganska trygga. Domen är så rak och tydlig, det är rätt sällan man ser så tydlighet i en dom. Vi tror vi har det bärgat, men osvuret är förstås bäst, säger Anders Pettersson.

  Relaterade artiklar

  Till toppen