Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 22 januari

  Dom kring omarrondering drar ut på tiden

  Omarronderingen i Borlänge var inte så harmonisk som det först såg ut. När tiden för överklagan förlängdes dubblades antalet överklaganden från 10 till 21. När domen kommer är oklart.

   Elisabeth Olsson, enhetschef Lantmäteriet.
  Elisabeth Olsson, enhetschef Lantmäteriet. FOTO: Lantmäteriet/Katinka Igelberg

  – Ett sådant här mål kan ta allt från några månader till ett halvår eller mer att avgöra, säger Katrin Strömberg, beredningsjurist vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.

  Efter att beslut fattats i oktober – efter en tio år lång förrättning – såg det först ut som att det skulle komma in få överklaganden. Men efter en kommunikationsmiss förlängdes perioden och då inkom ytterligare 11.

  Överklagandena rör allt från att mark inte blivit värderad på rätt sätt till missnöje med tilldelade skiften och svårbrukad mark. Det finns också massiv kritik över att arronderingen tagit orimligt lång tid med ökade kostnader som följd.

  ALT har varit i kontakt med ett flertal av de klagande som dock inte vill uttala sig innan målet avgjorts, då de befarar ytterligare fördröjningar.

  Elisabeth Olsson som är enhetschef på Lantmäteriet säger att hon förstår att markägarna tycker att det tagit lång tid.

  – Tio år är en lång tid då fastighetsägarna inte har möjlighet att förvalta sin skog, säger hon.

  Är det något ni kunde ha gjort annorlunda?

  – När beslutet vunnit laga kraft ska vi titta på det och utvärdera processen. Framtida omarronderingar kommer att vara mindre omfattande med färre sakägare och mindre berörd areal, vilket kommer att göra att de tar kortare tid.

  Prövat frågan om omprövning

  Stora Enso Skog AB är en av dem som överklagat.

  ”Vi är positiva till omarrondering då det är ett bra sätt att skapa ordning och reda i ägarstrukturen i Dalarnas splittrade bygder”, skriver Mikael Perérs, fastighetschef på bolaget i ett mejl till ATL.

  Han fortsätter:

  ”Grunden till överklagandet är om omfördelning av andelstal i befintliga samfällighetsföreningar är ett moment som ska omfattas av en omarronderingsförrättning eller om det ska prövas i separata förrättningar efteråt. Vi anser att det ska göras inom ramen för förrättningen medan Lantmäteriet har en annan uppfattning.”

  Elisabeth Olsson på Lantmäteriet säger att man där förstår synpunkterna från sakägarna och inser behovet av uppdaterade andelstal.

  – Därför har vi också prövat frågan om omprövning och fördelning av andelstal i gemensamhetsanläggningar i ärendet, säger hon.

  När målet avgörs är ännu inte klart. Flera av sakägarna har beviljats anstånd fram till mars och sedan kan avgörandet ta sex månader eller mer.

  LÄS MER: Historiskt beslut om omarronderingLÄS OCKSÅ: Få missnöjda med rekordstor omarrondering

  Omarronderingen Stora Tuna

  Omarronderingen initierades 2010 och omfattar 1 500 sakägare.

  Totalt rör det sig om 23 000 hektar fördelat på 1 700 fastigheter ägda av privatpersoner, skogsbolag och Borlänge kommun.

  Beslut i frågan fattades 14 oktober, men har överklagats. Först när dom från Mark- och miljödomstolen fallit kan beslutet vinna laga kraft.

  Källa: Lantmäteriet

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen