Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 19 juli 2019

  Doft av björk ska lura barkborrarna

  Genom att sprida doften av lövskog i hyggeskanten ska svärmande granbarkborrar förvillas bort. Just nu pågår ett fältexperiment på Mittuniversitet där granskog skyddas med luktämnen.

   – Jag tror att vi kommer att komma fram till en produkt, säger Matilda Lindmark, som hittills sett positiva resultat av försöken.
  – Jag tror att vi kommer att komma fram till en produkt, säger Matilda Lindmark, som hittills sett positiva resultat av försöken. FOTO: Erika Wallin

  Sedan i våras har Matilda Lindmark, biolog och doktorand på Mittuniversitetet, tillsammans med flera kollegor placerat ut doftspår av björk vid en hyggeskant vid Storhullsjön norr om Stöde i Västerbotten. Tanken är att doften ska stöta bort granbarkborren när den kommer flygande.

  Borren ska i stället vända till de fällor som är uppställda på hygget och som är preparerade med ämnen som borren naturligt dras till. Därmed skyddas intilliggande skog.

  Lura granbarkborren

  – Björkdoften ska lura bort granbarkborren. Det är egentligen vad det hela handlar om, säger Matilda Lindmark.

  I norra Sverige övervintrar barkborrarna i marken och inte på stammarna som i södra delarna av landet. På försommaren vaknar de till liv och börjar leta granar att angripa.

  Vid tidpunkten för den första svärmningen hade forskarna på Mittuniversitetet redan börjat sitt arbete med att preparera beståndskanten och fått granarna att dofta lövskog.

  – Vi sätter ut de syntetiska dofterna i vad som kan liknas vid tepåsar som vi häftar fast på granstammarna. Målet är att få granbarkborren att vända om och låta bli att flyga in i granskogen, säger Matilda Lindmark.

   Stopp. Syntetisk björkdoft på granen ska få barkborrarna att vända om.
  Stopp. Syntetisk björkdoft på granen ska få barkborrarna att vända om. FOTO: Erika Wallin

  Positiva resultat

  Vid tidigare försök i lite mindre skala i södra Europa har det visat sig att granbarkborren undviker björkdoften och att de konstaterade skadorna på granskogen blir mindre där björkdoft placerats ut.

  – Det är det enda man har vetat. Vad vi undersöker nu är om det går att kombinera med en traditionell granbarkborrefälla, säger Matilda Lindmark.

  Försöken har gett positivt resultat på lokalnivå och kommer att fortsatta under nästa år.

  – Men då kommer vi att ha björkdoften i lite starkare koncentration så att den sprids över ett större område. Nu har vi bara kunnat skydda enskilda grupper av träd med doften när vi i slutänden vill skydda till exempel en hel beståndskant, säger Matilda Lindmark.

   Fälla. I stället för att gå på de doftmaskerade granarna kan barkborrarna lockas till feromonfällor eller fångstvirke.
  Fälla. I stället för att gå på de doftmaskerade granarna kan barkborrarna lockas till feromonfällor eller fångstvirke. FOTO: Erika Wallin

  Tror på produkt

  Målet med projektet är att skapa en tjänst för att både skydda granskogen och optimera skogsbruket genom att ta fram en kommersiell produkt för barkborrebekämpning i extra känsliga områden. Det kan till exempel vara en metod att använda i reservat eller avsättning för nyckelbiotoper, där det står gammal granskog som riskerar att locka till sig mycket granbarkborrar och det inte är tillåtet att plocka bort träd som blivit angripna.

  Men det kan också handla om att använda barkborreskyddet om du har en markägande granne som inte vill ta ned sitt bestånd av äldre granskog.

  – Jag tror att vi kommer att komma fram till en produkt. Nu handlar det först om en justering av doftvolymen och att göra ytterligare försök i fält under nästa sommar, säger Matilda Lindmark.

  Projektet går i mål nästa år.

  Relaterade artiklar

  Till toppen