Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 25 maj

  ”Det gäller att hitta balansen”

  – Det gäller att hitta balansen mellan skydd och brukande.

  Det säger Lars Tysklind som regeringen utsett till särskild utredare för en översyn av artskyddsförordningen.

   ”Det är med viss bävan jag tar mig an uppgiften”, säger Lars Tysklind som utsetts till särskild utredare av artskyddsförordningen.
  ”Det är med viss bävan jag tar mig an uppgiften”, säger Lars Tysklind som utsetts till särskild utredare av artskyddsförordningen. FOTO: Mostphotos/Sveriges Riksdag

  Lars Tysklind (L) är oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Strömstads kommun. Han är också ledamot i Miljömålsberedningen och har 2002-2018 varit riksdagsledamot samt ledamot i bland annat miljö- och jordbruksutskottet.

  – Det känns som en väldigt intressant utmaning. Det är inte helt enkelt och det är med viss bävan jag tar mig an uppgiften. Men jag tror vi kan ro den iland, säger han om uppdraget som utredare av artskyddsförordningen.

  Förordningen har kritiserats för att varken vara rättssäker, effektiv eller tillämpbar och kritiken har kommit så väl från markägare som från myndigheter. För markägare har det inneburit inskränkningar i brukandet och långdragna rättsprocesser mot staten för att försöka få ersättning.

  Vad är det då som brister i artskyddsförordningen?

  – Jag har ju precis fått uppdraget och den första uppgiften är att lägga det pusslet och hitta konfliktpunkterna. Det är också viktigt att lyssna på den kritik som funnits.

  Ligger felet i hur förordningen är skriven eller i hur den tillämpas?

  – Det blir också en av utredningens uppgifter, att titta på vart tillämpningen tagit vägen. Om den är svår att tillämpa på grund av otydligheter hoppas jag att vi kan skapa tydlighet.

  Utifrån kritiken mot förordningen kan ändringar av den förenklat leda antingen till mindre skydd eller till mer ersättning?

  Jag vet inte om jag vill skriva under på den förenklingen. Det är centralt att skydda hotade arter men det är också viktigt att värna ägandet och brukandet. Det gäller att hitta exakt var den balansen är.

  Artskyddsförordningen har stötts och blötts under många år. Varför tror du att det tagit så lång tid att tillsätta en utredning?

  – Ja, den var ofta uppe i jordbruksutskottet och det fanns en önskan att det skulle ses över på EU-nivå. Men där satte EU-kommissionären ned foten och sa att den inte skulle ses över. Det var väl också en signal om att det finns ett visst nationellt utrymme.

  Utredningen ska redovisas för regeringen senast den 14 maj 2021.

  40 år med artskydd:

  1979: EU antar fågeldirektivet som gäller alla vilda fåglar.

  1992: EU antar Art- och Habitatdirektivet som gäller 1 000 arter av vilda djur och växter.

  1995: Sverige blir medlem i EU, och EUs direktiv ska därmed omvandlas till svensk lagstiftning.

  2001: Efter kritik från EU-kommissionen gör Sverige flera ändringar i lagstiftningen för skydd av arter.

  2008: Nuvarande artskyddsförordning införs.

  Mars 2014: Miljöministern Lena Ek tillsätter en utredning för att se över artskyddsförordningen. Men några direktiv meddelas aldrig och någon ansvarig utredare utses inte heller.

  Juni 2014: Regeringen beslutar att art- och habitatdirektivet ska implementeras fullt ut.

  Hösten 2014: De första avverkningarna stoppas med hänvisning till art- och habitatdirektivet.

  Oktober 2015: I en utvärdering av miljömålen kommer Naturvårdsverket fram till att artskyddslagstiftningen behöver utredas.

  Juni 2016: Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket beslutar om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden. Samtidigt begär de att regeringen utreder om artskyddsförordningen är ”tillämpbar, effektiv och rättssäker”.

  Maj 2018: Regeringen beslutar att artskyddsförordningen ska ses över. ”Alla förlorar på den otydlighet som finns idag”, säger dåvarande miljöminister Karolina Skog.

  Januari 2019: En översyn av artskyddsförordningen finns med som en av punkterna i januariöverenskommelsen.

  Maj 2020: Regeringen utfärdar direktiv för en utredning av artskyddsförordningen och utser Lars Tysklind till särskild utredare.

  Källa: ATL

  Relaterade artiklar

  Till toppen