Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 28 oktober 2001

  Dåligt år för CF Berg

  Det blev ett dåligt år för det börsnoterade sågverksföretaget C F Berg i Småland. Bokslutet visar över sex miljoner kronor i förlust och rationaliseringar är inledda.

  Sämre produktionsutfall är den största
  anledningen till att resultatet för helåret 1 september
  2000 till 31 augusti 2001 blev rött när året innan
  gav en vinst på över tre miljoner. Den blöta hösten
  och vintern 2000 med knapphet i råvara och sämre produktionsförhållanden
  sänkte utfallet med cirka tio procent.

  Under innevarande budgetår kommer C F Berg att banta
  den egna serviceorganisationen. Koncernens båda sågverk
  får en gemensam underhållsavdelning med en ansvarig.
  En minskning av personal i inköpsorganisationen har genomförts
  och beslut har fattats att hela ekonomifunktionen centraliseras
  till kontoret i Mörlunda.

  C F Bergs prognos inför räkenskapsåret som
  började 1 september säger att obalans kvarstår
  mellan utbud och efterfrågan på den globala trävarumarknaden.
  Efter sommaruppehållet har prishöjningar konstaterats
  på både gran och furu, men efter terrordåden
  den 11 september har marknaden blivit osäker och avvaktande.


  Tina Andersson

  Relaterade artiklar

  Till toppen