Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 31 augusti 2018

  Bucht (S) räknar ekoförordningen som vinst

  STOCKHOLM.

  Landsbygdsministern i intervju om vad han fått gjort, och inte, under sina fyra år i regeringen.

   Det är inte alltid lätt att sitta i en samarbetsregering. Men det är fint, menar Sven-Erik Bucht. "När man kan föra en diskussion och bryta olika åsikter åt det ena och andra hållet och i slutändan komma fram till någonting, det är då demokrati är som bäst."
  Det är inte alltid lätt att sitta i en samarbetsregering. Men det är fint, menar Sven-Erik Bucht. "När man kan föra en diskussion och bryta olika åsikter åt det ena och andra hållet och i slutändan komma fram till någonting, det är då demokrati är som bäst." FOTO: cecilia.persson@atl.nu

  Det är brinnande valrörelse när ATL får 35 minuter med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Det är inte mycket när fyra års regeringsarbete ska sammanfattas, det är reporter och statsråd ense om.

  Sven-Erik Bucht (S) hade kunnat prata mycket längre om det han är nöjd med att ha åstadkommit under den gångna mandatperioden. Men han är också, med två veckor kvar till valet, mer öppen än tidigare om vad han hade velat göra annorlunda.

  – Jag hade velat ha mera action kring skogspolitiken och mycket snabbare hantering. Det är inte bra att branschen har fått vänta.

  Balansgång i valtider

  Det är uppenbarligen inte längre lika viktigt att visa en enad rödgrön front. Inte för att miljöminister Karolina Skog (MP) och den socialdemokratiska landsbygdsministern varit jättebra på att hålla sig till gemensamma budskap innan. Det förestående valet gör balansgången mellan att ge en bild av vad Socialdemokraterna kan göra på egen hand och samtidigt framställa regeringssamarbetet som framgångsrikt ännu svajigare.

  – Det är klart att vi är två olika partier, och är man olika partier kan man ha olika ingångar i olika frågor. Det kräver kanske en lång diskussion innan man kommer till ett resultat. Det är ingenting att sticka under stol med, inte minst på skogen har det tagit tid.

  Oklart om mål uppnåtts

  Sven-Erik Bucht (S) listar det nationella skogsprogrammet och den aviserade, men ännu inte startade, översynen av Artskyddsförordningen som framgångar. Det i kombination med att regeringen öppnat för en utredning av ersättningen för avverkningsförbud i fjällnära skog, när de pågående rättsprocesserna är avslutade, anser statsrådet svarar på den borgerliga oppositionens kritik om att regeringen undergrävt äganderätten i skogen.

  De initiativen löser inte dilemmat för skogsägare som inte får avsättning för sin skog när Skogsstyrelsens identifiering av en nyckelbiotop leder till köpstopp hos miljöcertifierade bolag. Men det är branschens problem, enligt landsbygdsministern.

  – Man kan inte säga att andra ska betala för konsekvenser som vi kommit överens om. Avtalar två parter någonting och så säger de att en tredje ska betala det? Man måste ta ansvar för det man kommit överens om.

  Sven-Erik Bucht vet inte om Stefan Löfvens vallöfte 2014 om 25 000 nya jobb i skogsindustrin har uppfyllts. Samma gäller varför den blivande statsministerns uttalade ambition att överföra pengar från direktstöden till landsbygdsprogrammet inte förverkligats.

  Sena stöd besvikelse

  På frågan om vad han är mest stolt över att ha åstadkommit under sina fyra år vid makten svarar landsbygdsministern att regeringen lyft landsbygdsfrågorna. Inlemmandet av Landsbygdsdepartementet i Näringsdepartementet var en flytt in i ”finrummet”. Det långa, en del skulle säga långsamma, arbetet med den nationella livsmedelsstrategin, har enligt Sven-Erik Bucht bidragit till att öka medvetenheten om de gröna näringarnas betydelse hos den breda allmänheten.

  – Vi hade kunnat ta ett regeringsbeslut, pang bom och så är det färdigt. Men vad vi gjorde vi? Vi for land och rike runt och hade öppna dialogmöten för fulla hus, för att få fokus på de här frågorna, och det gjorde ju att massor av folk blev delaktiga.

  Till landsbygdsministerns besvikelser under mandatperioden hör de försenade stöden och att det inte blev något förbud mot utfodring av vildsvin. När det gäller det förra så påpekar Sven-Erik Bucht att införandet av det nya stödsystemet var försenat när han tillträdde, och när det gäller det senare så röstades regeringens förslag ner av riksdagen.

  Vad som är en politisk framgång och vad som är ett fiasko ligger ofta i betraktarens öga. Sven-Erik Bucht räknar EU:s nya ekoförordning till regeringens pluskonto, trots att den ser ut att bli slutet för ekologisk växthusodling i Sverige. Landsbygdsministern menar att det kunde slutat mycket värre.

  – Det hade kunnat gå käpprätt åt skogen om vi inte hade hittat en kompromiss som ändå räddade hem saker.

  Till förfogande

  Hade Sverige satt sig på tvären kunde det även blivit ett förbud mot avhorning, bland annat, enligt statsrådet.

  När Sven-Erik Bucht (S) fick frågan från Stefan Löfven om han ville bli landsbygdsminister hade han liten erfarenhet av lantbrukspolitik. Det är en brant inlärningskurva att sätta sig in i EU:s jordbrukspolitik, och det har varit uppförsbacke i skogspolitiken. Men Sven-Erik Bucht vill fortsätta som landsbygdsminister.

  – Jag står till förfogande. Vi har påbörjat en resa och kommit en bit på väg men det finns mycket kvar att göra.

  Annat Sven-Erik Bucht är nöjd med

  Den frivilliga märkningen ”Från Sverige”.

  Att fängelse från och med den första januari ingår i straffskalan för brott mot livsmedelslagen.

  Samarbetet med Finland för att inte EU:s klimatkrav skulle bromsa nordiskt skogsbruk.

  Förändringarna i hanteringen av licensjakten på varg.

  Att fjälljakten är förbehållen bofasta i Sverige, och EU- eller EES-medborgare med någon anknytning till Sverige.

  LÄS OCKSÅ: Miljöministern: Lönsamhet och naturvärden måste gå att kombineraLÄS OCKSÅ: Fortsatt osäkerhet för ekologisk växthusodling

  Relaterade artiklar

  Till toppen