Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 7 maj 2018

  Bruttovärdet på virket branschpraxis

  Olovlig avverkning på annans mark är inget ovanligt. Oftast gör parterna upp i godo, men frågan är vad som är en skälig ersättning?

   Bästa sättet att undvika problem med felavverkning är att förebygga dem. Se till att ha tydligt markerade gränser och upphuggna rågångar.
  Bästa sättet att undvika problem med felavverkning är att förebygga dem. Se till att ha tydligt markerade gränser och upphuggna rågångar. FOTO: Ulf Aronsson

  Daniel Eggertz, jurist och jägmästare, har erfarenhet av fall med olovlig avverkning på annans mark. Han får ibland höra att ersättningen ska uppgå till dubbla virkesvärdet, men anser att det saknar stöd både i lagen och i branschpraxis.

  – Att den drabbade skulle få dubbla virkesvärdet är bara hittepå, det har ingen förankring i gällande rätt. Att ersätta bruttovärdet på virket utan att dra av avverkningskostnaden kan kanske betraktas som praxis i branschen men följer heller inte av lag, säger Daniel Eggertz till ATL.

  Räknas som ”unik egendom”

  När det gäller träd med speciella värden, till exempel trädgårdsträd, vårdträd eller liknande, är det en annan femma. Då ses det som ”unik egendom” som får värdesättas genom att jämföra fastighetsvärdet före och efter skadan. I en dom från Högsta domstolen 2015 blev skadeståndet för den som olovligen avverkat fyra stora tallar på en granntomt för att få sjöutsikt totalt cirka 30 000 kronor.

  – Men om det gäller vanliga träd i en vanlig skog så skulle ersättningen motsvara virkesvärdet med eventuellt tillägg för att avverkningen till exempel skett tidigare än vad som varit ekonomiskt lämpligt. Om det rör sig om träd som gallrats ur ett tätt bestånd kan det vara så att domstolen fastställer ersättningen till nettovärdet av virket efter avdrag för avverkningskostnad eftersom åtgärden då inte påverkat fastighetsvärdet utöver virkesvärdet, säger Daniel Eggertz.

  LÄS OCKSÅ: Kommunen skövlade skog utan att informera ägarenLÄS OCKSÅ: Vindkraftbolag avverkade på annans mark

  Så hanterar du felavverkning

  • Det bästa är att förebygga. Markera gränserna tydlig och hugg upp rågångar. Kommunicera mellan grannar, var med och bestäm gränser och när köparen snitslar.

  • Om du drabbas: Anlita en skogskonsult eller Skogstyrelsen för att bestämma värdet på de avverkade träden. Se till att redan innan vara överens om vem som ska stå för kostnaden för klavningen. I princip är det ersättning för virkesvärdet som gäller.

  • Att polisanmäla gör ingen nytta eftersom det normalt inte är fråga om något uppsåtligt brott. Att direkt koppla in en jurist kan kosta mer än det smakar. Försök i första hand att göra upp i godo, oftast ligger det i entreprenörens och köparens intresse att ställa allt tillrätta när ett misstag har inträffat.

  Källa: Daniel Eggertz

  Relaterade artiklar

  Till toppen