Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 19 augusti 2016

  Brexit oro för Vida

  Ett svagt brittiskt pund sänker vinsten för Vida och Brexit är ett fortsatt orosmoment för sågsverkskoncernen inför hösten.

  FOTO: Birgitta Sennerdal

  Vidas rörelseresultat för första halvåret i år blev 51 miljoner kronor (136). Med en nettoomsättning på 2,4 miljarder (2,3), blev rörelsemarginalen 2 procent.

  – Det är framför allt försämrade försäljningspriser, till väldigt stor del beroende på det brittiska pundet och att furupriserna gått ner. Råvarupriserna har varit ganska stabila och även priserna på biprodukter, säger Vidas koncernchef Santhe Dahl till ATL.

  Bra priser

  Efterfrågan på granträvaror har varit bra och priserna är bra på flera marknader, såsom USA, Europa och Japan. Men Vida exporterar en tredjedel av sina trävaror till Storbritannien och påverkas därmed mycket av vad som händer på den brittiska marknaden.

  Det brittiska pundet har förlorat stort i värde gentemot den svenska kronan sedan slutet av 2015, och därför har lönsamheten vid Vidas trävaruaffärer försämrats i Storbritannien.

  Marknaden för furu är fortsatt svag, främst på grund av lägre trävarupriser i Nordafrika och Mellanöstern.

  Rörelseresultatet för sågverksdelen blev 44 miljoner kronor (131).

  Stiger något

  Prognosen inför hösten är att försäljningspriserna för granträvaror stiger något, på grund av större efterfrågan. Dessutom bedömer Vida kunna få upp priserna i lokal valuta i Storbritannien. Den finansiella oron i bland annat England gör dock att förutsättningarna är osäkra och att de snabbt kan ändras.

  – Ett frågetecken är valutautvecklingen och hur den kommer att påverka, framför allt om pundet fortsätter att gå kräftgång, då kommer vi inte att kunna kompensera oss för det, säger Santhe Dahl.

  En lägre efterfrågan från fordons- och verkstadsindustrin har påverkat Vidas emballagetillverkning negativt, och även affärsområde Energi som tillverkar pellets kämpar i motvind på grund av lägre efterfrågan.

  För Vidas hustillverkning är efterfrågan god.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen