Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 30 maj 2017

  Braviken äntligen lönsamt

  LINGHEM och BRAVIKEN

  Holmen har kopplat greppet om skogen i Östergötland och efter sju magra år börjar Bravikens sågverk visa vinst.

   Huvudmarknaderna för Holmens trävaror är Storbritannien och Sverige. Johan Padel är vd för Holmen Timber.
  Huvudmarknaderna för Holmens trävaror är Storbritannien och Sverige. Johan Padel är vd för Holmen Timber. FOTO: Birgitta Sennerdal

  Bristande lönsamhet har gjort att strukturomvandlingen inom sågverksbranschen i Sydsverige gått fort de senaste åren. Flera sågverk har lagts ner eller köpts upp av större koncerner, och Rörvikkoncernen har helt slutat såga.

   Bravikens sågverk är ganska ensamma om att ha en automatisk inplatsningsmaskin för trävarorna.
  Bravikens sågverk är ganska ensamma om att ha en automatisk inplatsningsmaskin för trävarorna. FOTO: Birgitta Sennerdal

  Skogsbolaget Holmen köpte Linghems sågverk i Östergötland av Rörvik och har genom förvärvet fått makt över hela kedjan i Östergötland.

  – Strukturomvandlingen hjälper till att skapa bättre förutsättningar för lönsamhet inom industrin, säger Johan Padel som är vd för Holmen Timber.

   Bravikens sågverk byggdes 2010.
  Bravikens sågverk byggdes 2010. FOTO: Birgitta Sennerdal

  Fin komplettering

  Holmens pappersbruk i Braviken utanför Norrköping tar hand om massaved, sågverket på samma plats förbrukar normaltimmer och fyra mil söderut ligger Linghem som använder klentimmer.

  Det är en nöjd Johan Padel som visar upp sågverken i Linghem och Braviken för ATL. Förvärvet är en fin komplettering, och äntligen har röda siffror i Braviken blivit svarta.

  – Braviken har gått med plus två kvartal i rad, och går nästan lika bra som Iggesund just nu, säger han.

   Sågverket i Linghem sågar klentimmer och ses som ett bra komplement till Bravikens sågverk.
  Sågverket i Linghem sågar klentimmer och ses som ett bra komplement till Bravikens sågverk. FOTO: Birgitta Sennerdal

  Den goda sågverkskonjunkturen hjälper förstås till, men Holmen har också kämpat på för att göra det bästa av ett beslut som nog inte var världens bästa idé, med tanke på att Bravikens sågverk har gått med förlust sedan det byggdes 2010.

  – Vi underskattade tillgången på råvara och överskattade möjligheten att göra bytesaffärer med andra aktörer i branschen. I början importerade vi mycket från Ryssland, men det blev alldeles för dyrt, säger Johan Padel.

   För skogsägarna i Östergötland betyder strukturomvandlingen inom sågverksindustrin att de har färre virkesköpare.
  För skogsägarna i Östergötland betyder strukturomvandlingen inom sågverksindustrin att de har färre virkesköpare. FOTO: Birgitta Sennerdal

  Lägre produktion

  Ursprungsmålet var att sågverket skulle ha en årstakt på 550 000 kubikmeter, för att därefter öka till 700 000 kubikmeter och bara såga gran.

  Det finns fördelar med ett stort sågverk, men de är inte så betydande, och Holmen har därför tvingats hålla en lägre produktionstakt.

  – Det är bättre att hålla kvalitet och kundfokus än att bara öka volymen, säger Johan Padel.

   Holmens sågverk i Braviken ligger nära pappersbruket, men eftersom avståndet ändå är någon kilometer krävs lastbilar för flistransporterna.
  Holmens sågverk i Braviken ligger nära pappersbruket, men eftersom avståndet ändå är någon kilometer krävs lastbilar för flistransporterna. FOTO: Birgitta Sennerdal

  Flera justeringar har varit nödvändiga för att nå lönsamhet. Det mest framgångsrika har varit beslutet att såga både gran och fur i Braviken, och inte bara gran. När råvaran kan hämtas från ett mindre område sjunker transportkostnaderna.

  – Det är bara att se sig runtomkring i skogen där det växer mellan 30 och 40 procent tall. Det är bättre att vi också förbrukar den.

   Trävarumarknaden är god just nu, vilket ökar sågverkens lönsamhet.
  Trävarumarknaden är god just nu, vilket ökar sågverkens lönsamhet. FOTO: Birgitta Sennerdal

  Mer specialiserat

  Med förvärvet av klentimmersågverket i Linghem kan Holmen ta hand om allt virke från skogen. En annan fördel är att sågverken kan bli mer specialiserade, och på marknadssidan kompletterar de varandra.

  För att öka sågverkens lönsamhet är det viktigt att utveckla nya produkter och hitta nya användningsområden för trävaror. Holmen undersöker också möjligheterna att bygga en fabrik för tillverkning av byggelement i korslimmat trä, så kallat KL-trä.

  Johan Padel pekar ut en möjlig tomt för en KL-fabrik invid sågverket i Braviken. Men en fabrik skulle också kunna ligga i anslutning till Holmens sågverk i Iggesund.

   Trävarulagret vid sågverket i Braviken.
  Trävarulagret vid sågverket i Braviken. FOTO: Birgitta Sennerdal

  Svårt bedöma marknad

  Huvudanledningen till att Holmen fortfarande inte bestämt sig är dock att bolaget vill ha bättre koll på vilken plats KL-trä kan ta i framtidens byggande. Det räcker inte att veta att det byggs mycket i Sverige just nu, och att byggbehovet finns under flera år framöver.

  – Det är svårt för oss att bedöma hur konkurrenskraftigt KL-trä är mot betong och andra material. För att stimulera en utbyggnad av KL-produktion skulle politikerna kunna ge klimatsmarta hus byggda av exempelvis KL-trä fördelar, kanske vid tilldelning av mark, säger Johan Padel.

   För skogsägarna i Östergötland betyder strukturomvandlingen inom sågverksindustrin att de har färre virkesköpare.
  För skogsägarna i Östergötland betyder strukturomvandlingen inom sågverksindustrin att de har färre virkesköpare. FOTO: Lasse Hejdenberg

  Fakta Holmens sågverk

  Linghem har 28 anställda och sågar 70 procent gran och 30 procent tall med toppdiametern 12-19 centimeter. Produktionstakten är 50 000 kubikmeter, målet är 70 000.

  Braviken har 94 anställda och sågar 70 procent gran och 30 procent tall. Produktionstakten är 450 000 kubikmeter.

  Iggesund har 98 anställda och sågar 100 procent tall. Produktionstakten är 400 000 kubikmeter.

  Granträvarorna blir konstruktionsvirke, furuträvarorna från Braviken och Linghem impregneras ofta och används till altaner och annat utomhus. Furuträvarorna från Iggesund går till möbler, fönster, dörrar, trappor och golv.

  Huvudmarknaderna för trävarorna är England och Sverige.

  Läs mer: ATL granskar lönsamheten på sågverken

   Sågverket i Linghem sågar klentimmer och ses som ett bra komplement till Bravikens sågverk.
  Sågverket i Linghem sågar klentimmer och ses som ett bra komplement till Bravikens sågverk. FOTO: Lasse Hejdenberg

  Relaterade artiklar

  Till toppen