Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 7 september 2019

  Brant nedåt för skogsnäringen

  Extrema angrepp av granbarkborrar tillsammans med vikande konjunktur. Den svenska skogsnäringen möter svåra bekymmer.

  En analys från Danske Bank talar om snabbt fallande priser.

   – Vi ser en klassisk konjunkturnedgång, säger Johan Freij om nedgången för skogssektorn.
  – Vi ser en klassisk konjunkturnedgång, säger Johan Freij om nedgången för skogssektorn. FOTO: Ulf Aronsson

  – Vi har sett ett plötsligt och oväntat stort prisfall inom skogssektorn efter semesterperioden. Priset på sågade trävaror har pressats under en tid. Men nu rasar priserna på världsmarknaden, säger Johan Freij, skogsexpert på Danske Bank.

  Svängig bransch

  Skogsnäringen kännetecknas av kraftiga upp- och nedgångar. Och nu viker konjunkturen.

  – Vi ser en klassisk konjunkturnedgång, säger Johan Freij.

  De största prisfallen på timmer har skett i Mälardalen. Bakgrunden är de mycket svåra angreppen av barkborrar.

  – Man kan tala om barkborrearmageddon i stora delar av Centraleuropa. I södra Sverige ser vi de största angreppen som hittills har noterats, säger Johan Freij.

  Angreppen av barkborrar tvingar skogsföretagen att avverka så snabbt som möjligt för att minska den mängd skog som ligger och förstörs.

  – Efter en storm dröjer det oftast innan träden dör eftersom de inte bryts av helt. Men när träden angrips av barkborrar måste man ta hand om dem så snabbt som möjligt. Träden dör på kort tid, säger Johan Freij.

  Kalldusch

  I södra Sverige har granbarkborrarna svärmat, och därmed förökat sig, en andra gång i år, i augusti. Det försvårar läget ytterligare. Att granbarkborrarna är så många i år kopplas till den extremt varma och torra sommaren 2018.

  – Många skogsägare välkomnade årets sommar som inte innebar någon extrem värmebölja. Därför kom det som en kalldusch för skogsägarna när det visade sig att angreppen av barkborrar ändå blev så omfattande, säger Johan Frej.

  Stor arbetsgivare

  Enligt branschorganisationen Skogsindustrierna sysselsätter den svenska skogsnäringen drygt 120 000 personer, direkt och indirekt.

  Arbetstillfällen i skogen finns ofta där det inte finns så många andra arbeten. I Norrlands inland är skogsnäringen en dominerande arbetsgivare.

  I ton räknat är Sverige världen näst största exportör av produkter från skogen.

  Källa: Danske Bank

  Relaterade artiklar

  Till toppen