Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 1 maj

  Brandkatastrofen gav lyft för naturen

  Ett flertal skogs- och gräsbränder har redan härjat landet, framför allt i södra Sverige. Där den stora skogsbranden härjade i Västmanland för fem år sedan har naturen kommit tillbaka och helt nya arter dykt upp, visar forskare.

   I den stora skogsbranden i Västmanland 2014 förstördes 13 000 hektar skog. Värden för miljontals kronor gick, bokstavligen, upp i rök. Under den femte och mest intensiva dagen spred sig elden via trädkronorna med en hastighet av 80 meter per minut. Bilden är från ett annat tillfälle.
  I den stora skogsbranden i Västmanland 2014 förstördes 13 000 hektar skog. Värden för miljontals kronor gick, bokstavligen, upp i rök. Under den femte och mest intensiva dagen spred sig elden via trädkronorna med en hastighet av 80 meter per minut. Bilden är från ett annat tillfälle. FOTO: SLU

  Förra sommaren, då torkan resulterade i milsvida skogsbränder, är fortfarande i färskt minne hos många. Rädslan för att något liknande ska hända igen är påtaglig. Inte minst bland alla skogsägare, eftersom bränderna resulterade i att skog för miljontals kronor bokstavligen gick upp i rök.

  Ur ett ekologiskt perspektiv behöver en skogsbrand dock inte vara en katastrof. Snarare tvärtom. Det visar en sammanställning av utvecklingen i det stora skogsområdet som brann i Västmanland 2014 och som nu presenteras av forskare vid bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

  Unik möjlighet

  Det unika med området, säger Lena Gustafsson, professor i naturvårdsbiologi vid SLU, är att 60 procent har avsatts för fri utveckling i ett reservat respektive en ekopark där det, om hundratals år, kommer att växa urskog.

  – Det är ett gigantiskt område som nu ger oss en unik möjlighet att studera hur naturen kommer tillbaka efter en sådan här händelse, vilket är viktig kunskap, inte minst om sådana här bränder kommer att bli vanligare i framtiden, säger hon.

  Till en början såg det dock mörkt ut. Skogsbranden i Västmanland var den största på minst ett sekel. Under den femte och mest intensiva dagen spred sig elden via trädkronorna med en hastighet av 80 meter per minut. Totalt brann 13 000 hektar skog upp, var av 8 000 hektar nu har skyddats.

   Fyra år efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 har naturen börjat återerövra det drabbade området. Växter som mjölkört, örnbräken, piprör och vårtbjörk har koloniserat den brända marken där många av de sönderbrända stammarna fortfarande står kvar.
  Fyra år efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 har naturen börjat återerövra det drabbade området. Växter som mjölkört, örnbräken, piprör och vårtbjörk har koloniserat den brända marken där många av de sönderbrända stammarna fortfarande står kvar. FOTO: SLU

  Rök och aska

  På några dagar hade alltså ett helt landskap med väldigt mycket biomassa förvandlats till rök och aska.

  – Det innebär att den tillgängliga födan för nästan alla organismer hade försvunnit. Det blir en drastisk nedgång i biodiversiteten, men då öppnar sig dörren för nya arter som kan klara av den här miljön, säger Grzegorz Mikusinski, docent vid SLU.

  För det dröjde inte länge innan helt nya arter dök upp. Redan första sommaren efter branden blommade tiotusentals exemplar av den i Västmanland mycket ovanliga svedjenävan. Sommaren därefter häckade den sällsynta tretåiga hackspetten som hade lockats dit av alla de insekter som invaderat området. Trädlärka och buskskvätta har också blivit vanligare.

  Grzegorz Mikusinski tror att vi även kommer att få se en liten population mycket ovanliga vitryggig hackspett i området.

   Bara ett par månader efter den stora branden i Västmanland började de första gröna stråna växa upp ur askan.
  Bara ett par månader efter den stora branden i Västmanland började de första gröna stråna växa upp ur askan. FOTO: Lena Gustafsson

  Högt torn

  I dag täcks marken till stora delar av tiotusentals unga björkar, aspar och sälgar, som växer bland de sönderbrända stammarna varav många fortfarande står upp. Den tidigare barrskogen håller alltså på att förvandlas till en lövskog.

  – I Svenskt skogsbruk har vi prioriterat tall och gran, medan löv varit ovanligt. Men i den skyddade delen kommer lövträd att vara dominerande de kommande 100 till 150 åren. Därefter kommer barrskogen att ta över mer och mer, säger Grzegorz Mikusinski.

  Lena Gustafsson beskriver utvecklingen av området sedan branden som ”explosionsartad”.

  – Eftersom området är så unikt har många besökare också hittat hit, vilket har gynnat bygden. Inte minst tack vare länsstyrelsen, som direkt förstod värdet av detta och snabbt byggde ett jättefint torn där man kan se flera kilometer. Sådant är också viktigt, att informera och göra området tillgängligt, säger hon.

   En flygbild i oktober 2014 visar omfattningen av den stora brand som hade härjat i Västmanland bara några månader tidigare.
  En flygbild i oktober 2014 visar omfattningen av den stora brand som hade härjat i Västmanland bara några månader tidigare. FOTO: Lena Gustafsson

  Fakta: Förra årets bränder

  I juli drabbades Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län av omfattande och svårsläckta skogsbränder. Flera byar fick utrymmas av säkerhetsskäl.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har uppskattat den totala sammanlagda brandhärjade ytan till ca 25 000 hektar.

  Till de största bränderna hörde de i Fågelsjö/Lillåsen i Jämtland, Kårböle i Hälsingland och Trängslet i Dalarna.

  Myndigheter, räddningspersonal och frivilliga arbetade intensivt under flera veckor för att få bränderna under kontroll.

  Sverige fick hjälp av internationella resurser i form av brandflyg, helikoptrar och markpersonal.

  Fakta: Branden i Västmanland

  Skogsbranden i Västmanland 2014 var den största i Sverige i modern tid.

  Den bröt ut den 31 juli 2014 och var under kontroll 11 augusti.

  Merparten av branden ägde rum i Sala kommun, men även i Fagersta, Norberg och Surahammar.

  Omkring 13 000 hektar brann, ett område lika stort som cirka 25 000 fotbollsplaner.

  Värden för 340 miljoner kronor – 4 300 hektar produktiv skog – gick upp i rök.

  Cirka 1 000 personer evakuerades.

  En person dog i branden och en skadades allvarligt.

  Källor: Skogsstyrelsen, Sala kommun, TT

  Relaterade artiklar

  Till toppen