Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 september 2019

  Birdlife Sverige överklagar lavskrikedomar

  Skogsstyrelsen valde att inte gå vidare med lavskrikedomarna. Men nu överklagar i stället föreningen Birdlife Sverige Mark- och miljödomstolens domar.

   En överklagan från Birdlife Sverige kan innebära en fortsättning på turerna kring avverkningar som stoppats på grund av förekomst av lavskrika.
  En överklagan från Birdlife Sverige kan innebära en fortsättning på turerna kring avverkningar som stoppats på grund av förekomst av lavskrika. FOTO: Lars Johansson

  I går meddelade Skogsstyrelsen att de inte kommer att överklaga mark- och miljödomstolens domar gällande fyra fall där skogsägare stoppats att avverka på grund av förekomst av lavskrikor. Domstolen dömde till markägarnas fördel med motiveringen att lavskrikan inte är någon prioriterad art samt att Skogsstyrelsens inte kunnat visa att avverkningarna skulle utgöra ett hot.

  Bevisbörda

  Men nu väljer i stället Birdlife Sverige, tidigare Sveriges Ornitologiska Förening, att överklaga domarna. Föreningen, med 17 000 medlemmar, anser att lavskrikan visst har ett högt skyddsvärde. I överklagan skriver de också att det inte är Skogsstyrelsen som ska visa att lavskrikan påverkas av avverkningen utan att det är markägaren som ska kunna visa att bevarandestatusen bibehålls även efter avverkning.

  Århuskonventionen

  Birdlife Sverige har tidigare inte varit part i målen, som i tre av fallen pågått i tre år i olika instanser, men anser att de har talerätt enligt Århuskonventionen, som ger ideella naturvårdsorganisationer rätt att överklaga beslut som går emot deras intressen.

  Om Mark- och miljööverdomstolen godkänner överklagan från Birdlife Sverige och tar upp den till prövning är ännu oklart.

  Relaterade artiklar

  Till toppen