Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 28 september

  Delade meningar om biologisk mångfald

  I en ny rapport hävdar WWF att skogsbruket hotar både miljön och ekonomin i skogen. Branschföreningen Skogsindustrierna håller inte med och tillsynsmyndigheten Skogsstyrelsen har ingen uppfattning.

   Uppfattningarna går isär om hur det går för den biologiska mångfalden i skogen.
  Uppfattningarna går isär om hur det går för den biologiska mångfalden i skogen. FOTO: Ulf Aronsson

  Enligt en ny rapport från Världsnaturfonden WWF är det illa ställt med tillståndet i den svenska skogen. Den biologiska mångfalden är hotad vilket riskerar att slå hårt mot Sverige, både miljömässigt och ekonomiskt.

  ”Det intensiva skogsbruket sker på bekostnad av skogens ekosystem och arter. Vi måste vända trenden medan det ännu är möjligt”, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på WWF, i en kommentar.

   "Det intensiva skogsbruket sker på bekostnad av skogens ekosystem och arter", säger Peter Westman.
  "Det intensiva skogsbruket sker på bekostnad av skogens ekosystem och arter", säger Peter Westman. FOTO: Världsnaturfonden WWF

  Därför måste den svenska skogspolitiken ändras, anser WWF, och föreslår sex åtgärder till regering, riksdag och myndigheter (se separat artikel).

  Ser positiva trender

  Men branschföreningen Skogsindustrierna håller inte med om WWF:s beskrivning av tillståndet i skogen:

  – Svenskt skogsbruk bedrivs så att hållbar utveckling i alla tre dimensionerna säkras och vi delar inte WWF:s bild av tillståndet i skogen. Vi ser positiva trender sedan den nya skogspolitiken infördes 1994. Sedan finns det självklart hela tiden saker att förbättra och utveckla, skriver Linda Eriksson på Skogsindustrierna i ett mejlsvar till ATL, och fortsätter:

  – Angående marknaden så ser vi snarare att en ökad medvetenhet om klimat- och hållbarhetsfrågor skapar en efterfrågan på förnybara skogsbaserade produkter från helt nya sektorer och områden.

   "Svenskt skogsbruk bedrivs så att hållbar utveckling i alla tre dimensionerna säkras", säger Linda Eriksson.
  "Svenskt skogsbruk bedrivs så att hållbar utveckling i alla tre dimensionerna säkras", säger Linda Eriksson. FOTO: Björn Leijon

  Enligt Skogsvårdslagen är produktion och miljö likställda mål och markens långsiktiga produktionsförmåga ska tas tillvara. Tillsynsmyndighet för skogsvårdslagen och de delar av miljöbalken som rör skogsbruksåtgärder är Skogsstyrelsen.

  Mer avsättningar

  Hur ser ni på frågan om skogsbruket hotar både biologisk mångfald och framtida ekonomisk avkastning, vilket i så fall skulle strida mot Skogsvårdslagen?

  – Vi recenserar inte WWF, vi håller med om vissa delar i rapporten med inte om andra, säger Johan Eriksson, biträdande chef för Skogsstyrelsens skogsavdelning, och fortsätter:

  – Miljöarbetet i skogen utvecklas positivt, det görs mycket som är bra men det behövs mer. Vi anser till exempel att mer mark behöver skyddas formellt, men i slutändan är det en budgetfråga.

  Men på själva huvudfrågan, hur det går för den biologiska mångfalden, har han inget svar:

  – Vi har ingen bestämd uppfattning. Det saknas kunskap, många faktorer är svåra att mäta och det är också svårt att bedöma vad de åtgärder som görs i dag ger för resultat i framtiden. I det stora hela följs gällande lagstiftning även om det finns avvikelser, säger Johan Eriksson.

  LÄS MER: WWF vill se ny skogspolitik

   – Vi har ingen bestämd uppfattning, säger Johan Eriksson på frågan om hur det går för den biologiska mångfalden.
  – Vi har ingen bestämd uppfattning, säger Johan Eriksson på frågan om hur det går för den biologiska mångfalden. FOTO: Skogsstyrelsen/Patrik Svedberg

  Relaterade artiklar

  Till toppen