Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 5 mars 2019

  Omstruktureringar och billig krona vinstrecept för sågverk

  Sågverk som tillverkar konstruktionsvirke och som exporterar mycket trävaror gjorde rekordresultat 2018. Södra och Vida tillhör vinnarna.

   Santhe Dahl, koncernchef för Vida.
  Bild 1/2 Santhe Dahl, koncernchef för Vida. FOTO: Anders Andersson
   Jörgen Lindquist, Södra Wood.
  Bild 2/2 Jörgen Lindquist, Södra Wood. FOTO: Torbjörn Esping

  De stora vinsterna för Södra kommer ifrån massatillverkning, men även Södra Wood gick bra ifjol med ett rörelseresultat på 608 miljoner kronor. Den goda konjunkturen och de höga försäljningspriserna bidrar förstås, men även det omstruktureringsprogram som lanserades 2016, enligt Jörgen Lindquist som är affärsområdeschef för Södra Wood.

  Södra har sålt eller lagt ner de delar som tidigare tillhörde affärsområde Interiör, samt lagt ner fyra sågverk och koncentrerat produktionen till större enheter.

  Södras utbyggda sågverk i Värö hade under flera år problem med lönsamheten – nu går Värö bra.

  Jörgen Lindquist vill dock inte skylla dålig lönsamhet på list- och golvtillverkningen och inte heller på enskilda sågverk. Däremot har det varit framgångsrikt att gå från att fokusera på produktion och volym till att i mycket högre utsträckning lyssna på vad marknaden efterfrågar.

  – Det har inneburit att de enskilda sågverken har fått en tydligare roll och det blir ett renare och jämnare flöde som även kan kopplas till skogen, säger Jörgen Lindquist.

  Södra har koncentrerat sin försäljning till färre marknader och säljer 40 procent till Storbritannien, 30 procent i Sverige och 11 procent i Holland.

  ”Kan bli stökigt i början”

  Nu stundar Brexit och svensk byggande minskar. Men Jörgen Lindquist är inte särskilt orolig.

  – Det kan bli stökigt i början, men Storbritannien är beroende av att importera trävaror. I Sverige är det stort underskott på byggnation och om nybyggandet minskar brukar ROT-marknaden öka, säger han.

  Det är just exportorienterade företag som det har gått extra bra för under högkonjunkturen förra året. Den svenska kronan har varit svag gentemot flera utländska valutor, vilket är gynnsamt för sågverk som har kostnader i kronor men får inkomster i dollar, euro eller pund. En dollar var i genomsnitt under 2018 värd 8,70 kronor, euron låg på cirka 10,30 kronor och pundet på cirka 11,60 kronor. De utländska valutorna har också varit stabila.

  Sågverkskoncernen Vida, som sedan i fredags till 70 procent ägs av kanadensiska Canfor, gjorde ett rörelseresultat på 880 miljoner kronor för 2018, vilket är ett rekord.

  – Det är klart vi är nöjda. Det är en bra marknad generellt på konstruktionsvirke, säger koncernchef Santhe Dahl.

  Ökat efterfrågan

  Vida köpte sågverket i Nössemark av Moelven 2015 och sågverket i Tranemo av Rörvik Timber 2016. Bägge dessa verk är klentimmersågverk. Sedan dess har efterfrågan och priset på klenare virke stigit. Men försäljningspriserna på färdigvaror och den höga efterfrågan på dem har kompenserat för högre råvarukostnader, och produktionen i sågverken har gått bättre än prognosen.

  Nu finns möjligheter till investeringar.

  – Vi har inte investerat särskilt mycket under 2018 för vi bestämde oss för att inte störa produktionen. Nu ska vi sätta oss ned och se vad Canfor vill. Vi har alltid förbättringar att göra, säger Santhe Dahl som precis är på väg att slutföra affären med kanadensiska bolaget Canfor när ATL ringer honom.

   

  Södras efterlikvid:

  Södras betalningsmodell innebär att virkesleverantörerna får en efterlikvid på cirka 10 procent. Om efterlikviden skulle belasta Södra Woods resultat skulle rörelseresultatet minska från 608 miljoner till cirka 360 miljoner kronor.

  Så här räknade ATL för att få fram det:

  Södras timmerpris ligger på cirka 700 kronor per fastkubikmeter (m3fub). Produktionen är 1,8 miljoner kubikmeter. Sågutbytet antas vara 50 procent, vilket innebär en råvaruförbrukning på 3,6 miljoner m3fub.

  10 procent på timmerpriset = 70 kronor. 70 x 3,6 = 250 miljoner kronor. 608-250 = 358 miljoner kronor.

   

   

   

   

   

   

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen