Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 29 januari

  Billerud Korsnäs rörelseresultat något lägre än förväntat

  Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs rörelseresultat uppgick till 103 miljoner kronor och rörelsemarginalen blev 1,8 procent för det fjärde kvartalet 2019. Det framgår av kvartalsrapporten.

   Bild från Billerud Korsnäs invigning av KM7, kartongmaskin, vid Gruvöns bruk.
  Bild från Billerud Korsnäs invigning av KM7, kartongmaskin, vid Gruvöns bruk. FOTO: Ulf Aronsson

  Resultatet för det fjärde kvartalet nådde inte upp till snittförväntningarna i Infronts prognossammanställning. Därtill meddelade bolaget att driftsättningen av den nya kartongmaskinen KM7 ligger efter plan.

  Bolaget slog dock till med en extra utdelning i spåren av försäljningen av Bergvik Skog, vilket innebär att den totala utdelningen för 2019 fördubblas jämfört med fjolåret. Dessutom begärs mandat att återköpa egna aktier.

  ”2019 har varit ett på många sätt utmanande år. Sedan sommaren har marknaden försvagats avsevärt för flera av våra produkter, i synnerhet säckpapper där både priserna och volymerna har fallit kraftigt”, skriver Lennart Holm, tillförordnad vd i bokslutsrapporten.

  Billerud Korsnäs justerade rörelseresultat blev 127 miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 2,2 procent i det fjärde kvartalet. Analytikernas prognoser uppgick i genomsnitt till 145 miljoner kronor respektive 2,5 procent.

  ”Under det fjärde kvartalet ökade försäljningsvolymerna, men detta motverkades av negativa pris- och mixeffekter. Division Board levererade en stark försäljningstillväxt, medan Division Paper fortsatt var under press och minskade”, kommenterar Lennart Holm.

  Kartongmaskinen KM7 påverkar resultatet negativt

  Vidare framgår att driftsättningen av den nya kartongmaskinen KM7 ligger ”något efter plan”, men att bolaget hoppas komma ikapp under året. Den nuvarande bedömningen är att uppstarten av KM7 kommer att påverka ebitda-resultatet negativt med 150-350 miljoner kronor under 2020, det mesta under de två första kvartalen

  Allt är dock inte nattsvart, enligt vd:n.

  Kostnads- och effektivitetsprogrammet löper enligt plan och förväntas resultera i besparingar om 250 miljoner kronor under 2020, uppger han. Därtill har vätskekartong och förpackningskartong ”utvecklats väl och den nedåtgående trenden för säckpapper tycks ha planat ut och stabiliserats.”

  Avyttring av Billerud Korsnäs andel i Bergvik Skog, som delades upp mellan ägarna under 2019, gav bolaget en stark balansräkning. Efter en period med stora investeringar väntas investeringsnivån bli ”väsentligt lägre” framöver. Styrelsen föreslår mot den bakgrunden en extra utdelning om 4:30 kronor per aktier, utöver den ordinarie utdelningen på samma belopp.

  För 2020 räknar Lennart Holm med ”fortsatta utmaningar”. Mer konkret för det första kvartalet antas efterfrågan inom för vätskekartong och förpackningskartong vara stabil. För containerboard förväntas något osäkra men stabiliserade marknadsvillkor. För säck- och kraftpapper förväntas marknadsvillkoren förbli svaga under det första kvartalet.

  ”Andelen premiumkvaliteter och produkter med högre värde förväntas öka under året med en accelererande hastighet. De första volymerna av bestrukna kvaliteter kommer att produceras under det första kvartalet och vi förväntar oss att inleda processen med att certifiera material för vätskekartong och förpackningskartong under det andra kvartalet”, skriver han vidare.

  Marknadsvillkoren förväntas stabiliseras

  Billerud Korsnäs bedömer att marknadsvillkoren för containerboard kommer att bli ”något osäkra” i det första kvartalet 2020, men de förväntas stabiliseras.

  För vätskekartong och förpackningskartong räknar bolaget med en stabil efterfrågan under det första kvartalet, medan marknadsvillkoren för säck- och kraftpapper förväntas bli svaga.

  De totala fiberkostnaderna antas minska till följd av lägre massavedspriser.

  Det framgår av bokslutsrapporten.

  ”För 2020 förväntar vi oss fortsatta utmaningar och agerar därefter. Kostnads- och effektivitetsprogrammet löper enligt plan och förväntas resultera i besparingar om 250 miljoner kronor under 2020”, skriver tillförordnade vd:n Lennart Holm i rapportens vd-ord.

  Positiva effekter av lägre vedpriser har börjat synas, men bolaget ”intar en försiktig hållning eftersom den varma och blöta vintern kan komma att orsaka vissa tillgänglighetsproblem under våren”.

  Relaterade artiklar

  Till toppen