Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 22 oktober

  Bättre resultat än väntat för Billerud Korsnäs

  Framgångsrikt genomförda underhållsstopp och stabila försäljningsvolymer – men en svårförutsägbar marknad.

  Billerud Korsnäs har utmaningar framgent men gör ett något bättre resultat än väntat.

   Billerud Korsnäs spår att råvarukostnaderna kommer minska något under fjärde kvartalet.
  Billerud Korsnäs spår att råvarukostnaderna kommer minska något under fjärde kvartalet. FOTO: Billerud Korsnäs

  Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs rörelseresultatet uppgick till 86 miljoner kronor (149).

  Det framgår av kvartalsrapporten.

  Infront Datas sammanställning av fem analytikers prognoser för rörelseresultatet låg i genomsnitt på 78,8 miljoner kronor.

  Det justerade ebitda-resultatet var 570 miljoner kronor (639). Analytikerna hade väntat sig 568 miljoner, enligt Infronts sammanställning.

  Omsättningen uppgick till 5.561 miljoner kronor för perioden (5.833). Snittestimatet låg på 5.931 miljoner kronor.

  Minskade råvarukostnader

  Billerud Korsnäs spår att råvarukostnaderna kommer minska något under fjärde kvartalet men att marknadsvillkoren kommer vara i princip oförändrade, framgår det av delårsrapporten.

  Osäkerhetsgraden i bedömningarna och förutsägbarheten på marknaden fortsätter att vara begränsad framgent, skriver Billerud Korsnäs.

  Under fjärde kvartalet kommer flera ytterligare planerade underhållsstop att äga rum, samtidigt som upprampningen av den nya kartongmaskinen KM7 – som invigdes för ett drygt år sedan vid Gruvöns bruk i värmländska Grums – fortsätter baserat på positiv återkoppling från kunder.

  ”Står inför en utmanande marknadssituation”

  Efterfrågan under tredje kvartalet var i princip oförändrade jämfört med andra kvartalet. På vissa produkter fortsatte påverkan från covid-19, främst inom enheterna Paper och Managed Packaging. Generellt var segmenten Mat & Dryck, Konsument & Lyxvaror samt Industri stabila, medan Hälsovård & Hygien har försämrats.

  ”Medan vi står inför en utmanande marknadssituation, fortsätter vi att fokusera våra ansträngningar på våra tre kärnprioritetsområden; upprampningen av vår nya kartongmaskin (KM7) i Gruvön, att säkerställa en säker och stabil produktion och att leverera på vårt kostnads- och effektivitetsprogram”, säger Billerud Korsnäs tillförordnade vd, Lennart Holm.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen