Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 7 november 2018

  Beslut: Sebastian Kirppu får fortsätta inventera arter på fritiden

  En konflikt mellan skogsbiologen Sebastian Kirppu och hans arbetsgivare länsstyrelsen i Dalarnas län är nu löst. Efter en fackligt framförhandlad kompromiss får han fortsätta inventera arter – men förbjuds bedöma vissa skogsområden.

   Sebastian Kirppu menar att länsstyrelsen försöker hindra honom ”från att vara människa och medborgare” på sin fritid, enligt tidningen Publikt. Han säger sig inte heller vara inblandad i länsstyrelsens inventeringar, varför det inte uppstår någon intressekonflikt.
  Sebastian Kirppu menar att länsstyrelsen försöker hindra honom ”från att vara människa och medborgare” på sin fritid, enligt tidningen Publikt. Han säger sig inte heller vara inblandad i länsstyrelsens inventeringar, varför det inte uppstår någon intressekonflikt. FOTO: Mats Wilhelm / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå

  Skogsbiologen Sebastian Kirppu från Malung är anställd vid länsstyrelsen i Dalarna som handläggare, men också naturinformatör och naturumvärd på Fulufjällets nationalpark. Han är välkänd i skogskretsar och har figurerat flitigt i media.

  På fritiden har han engagerat sig i Naturskyddsföreningen och arbetat ideellt med att inventera rödlistade arter, lavar, mossor och svampar. Detta för att undersöka huruvida avverkningsanmälda skogar ändå kan klassas som skyddsvärda, för att eventuellt stoppa avverkningar.

  Han anser att många skogsbolag bryter mot sina miljöcertifieringar och är kritisk mot trakthyggesbruket.

  Länsstyrelsen har menat att det är en olämplig bisyssla. Och den 1 juni i år förbjöd de Kirppu från att göra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar, då det kan vara förtroendeskadlig, enligt myndigheten, i synnerhet med tanke på Kirppus aktivistartade uttalanden i media.

  Kompromiss

  Sebastian Kirppu motsatte sig det och tog hjälp av sitt fack ST. Facket stämde länsstyrelsen och yrkade på att Arbetsdomstolen skulle upphäva beslutet. ST menar att hans engagemang är ett fritidsintresse och inte en bisyssla, då arbetet sker helt ideellt. Länsstyrelsen borde inte heller ha synpunkter på anställds uttalanden i media, med hänvisning till yttrandefriheten.

  Arbetsdomstolen bestämde i sin tur att Kirppu kunde fortsätta med sina inventeringar tills dess att en överenskommelse hade nåtts mellan parterna eller att en dom vunnit laga kraft.

  Sedan juni har det pågått förhandlingar mellan facket och länsstyrelsen.

  I veckan nåddes en kompromiss som innebär att länsstyrelsen drar tillbaka sitt förbud – förutsatt att Kirppu avstår från att skriva rapportbedömningar om skogars naturvärden i vissa begränsade områden i Dalarna. Däribland områden där det redan finns kända naturvärden som ligger i anslutning till naturreservat.

  Nöjd med utgången

  ATL har sökt Sebastian Kirppu som dock avböjt medverkan och hänvisar i stället till en intervju med ST:s facktidning Publikt. Där säger han att han är nöjd med utgången, men att han ändå tvivlar på om konflikten är helt löst.

  – Det skulle inte förvåna mig om cheferna hittar på något nytt. Det här är andra gången på två år som de försöker stoppa mig. Jag kan inte förstå att arbetsgivaren kan lägga så mycket energi, tid och pengar på att få en anställd att sluta engagera sig för miljön, säger han till tidningen.

  Björn Forsberg, chef Naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Dalarna är däremot odelat positiv till kompromissen.

  – Det har varit en förhandling mellan två parter och vi sagt att vi är väldigt glada och nöjda med resultatet. Men själva innehållet i protokollet håller vi för oss själva för att upprätthålla förtroendet mellan oss och vår medarbetare, säger Björn Forsberg till ATL.

  Hur menar du då?

  – Vi brukar inte gå ut med detaljer i personalärenden, så att man inte blir uthängd i till exempel i media, säger Björn Forsberg.

  Varför får Kirppu inte längre skriva rapporter om vissa avgränsade skogsområden i Dalarna?

  – Vi som arbetsgivare är väldigt nöjda med kompromissen men kommer som sagt inte gå ut med några detaljer om innehållet.

  Förhandlingen har pågått sedan i nästan fem månader. Varför har ni varit beredda att lägga så mycket tid och energi på detta?

  – För att det handlar om förtroendet för allmänheten som vi måste upprätthålla och då värt lägga mycket tid och energi på det här.

  Relaterade artiklar

  Till toppen