Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 8 maj

  Förvärvsavtal mellan Bergs Timber och Fågelfors Hyvleri

  Bergs Timber har ingått avsiktsförklaring med Fågelfors Hyvleri avseende ett eventuellt förvärv av samtliga aktier i bolaget.

   Bergs Timbers VD Peter Nilsson på impregneringsanläggningen Bitus i Nybro.
  Bergs Timbers VD Peter Nilsson på impregneringsanläggningen Bitus i Nybro. FOTO: Birgitta Sennerdal

  Det skriver Bergs Timber i ett pressmeddelande, parallellt med bolagets delårsrapport, på onsdagen.

  Fågelfors Hyvleri tillverkar träpellets med en årlig kapacitet om cirka 90 000 ton pellets och cirka 20 000 ton värmeloggs. Fågelfors Hyvleris verksamhet omfattar även ett hyvleri med en årlig kapacitet om 30 000 kubikmeter.

  ”Fågelfors Hyvleri passar mycket bra in i vår strategi att öka vidareförädling. Det är också fördelaktigt beläget i närheten av våra svenska sågverk”, säger Peter Nilsson, Bergs Timbers VD och koncernchef.

  Transaktionen beräknas genomföras den 30 juni 2019.

  Den indikativa köpeskillingen för aktierna i Fågelfors Hyvleri uppgår till 48 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor avses erläggas kontant och återstående 18 miljoner kronor genom nyemitterade B-aktier i Bergs Timber.

  Emissionen motsvarar cirka 5,14 miljoner aktier eller cirka 1,49 procent av det totala antalet aktier efter nyemissionen, baserat på en aktiekurs för Bergs Timbers aktie om 3,50 kronor vid tiden för nyemissionen.

  Kvartalsrapporten släppt

  I sin delårsrapport redovisar Bergs Timber ett resultat efter skatt på 52 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (26). Resultatet per aktie uppgick till 0,15 kronor (0,15).

  Nettoomsättningen uppgick till 885 miljoner kronor (367).

  Rörelseresultatet uppgick till 60 miljoner kronor (32).

  ”Konsumtionen av trävaror är fortsatt på en bra nivå. Trots det har vi haft prisnedgångar under hösten och vintern. Den främsta förklaringen är ökad produktion i Europa till följd av stort utbud av timmer från skogarna i Centraleuropa som angripits av granbarkborren”, skriver VD Peter Nilsson i en kommentar.

  Den globala medvetenheten av behovet av en mer hållbar konsumtion växer kraftigt, fortsätter Peter Nilsson. Detta innebär gradvis ökad efterfrågan på förnybara råvaror där trä är ett alternativ.

  På kortare sikt spökar dock ett flertal makroekonomiska faktorer.

  ”Vi har sett en minskad export till Kina och en osäker situation till följd av Brexit. Allt detta har lett till en situation där kunderna är mer försiktiga vid sina inköp”, skriver Peter Nilsson vidare.

  Relaterade artiklar

  Till toppen