Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 16 november 2017

  Därför stiger virkespriserna i Baltikum

  Sedan förra kvartalet har virkespriserna i Baltikum stigit med i vissa fall över 10 euro. En blöt höst är en stor del av förklaringen.

  Sedan förra kvartalet har priset på grantimmer stigit med 12 euro per kubikmeter i Estland och talltimret i Lettland med 8 euro. I Lettland har också priset på massaved stigit med 7-8 euro per kubikmeter. För lågprissortimenten har den procentuella ökningen varit ännu större: I Estland har energiveden ökat med 5 euro och i Lettland har pallvirket av löv gått upp med 10 euro.

  Driver upp priserna

  – Lettiska sågverk köper mycket virke och importerar både från Estland och Litauen. Det driver upp priserna, säger Carl Kling, marknadskoordinator på Skogssällskapet.

   ”Virkespriserna i Baltikum rör sig i kortare cykler än i Sverige och även högsta och lägsta pris ligger längre ifrån varandra”, säger Carl Kling.
  ”Virkespriserna i Baltikum rör sig i kortare cykler än i Sverige och även högsta och lägsta pris ligger längre ifrån varandra”, säger Carl Kling. FOTO: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

  Samtidigt finns flera sågverk med klentimmerlinjer i sydöstra Estland som får det svårt med råvara när mycket går till Lettland.

  Låg bärighet

  – Det är samma sak för pelletsindustrin, det klena sortimentet saknas. Orsaken är att det regnat mycket. Det klenare virke kommer främst från gallringstrakter, fuktigare områden och där det oftast är som sämst framkomlighet. Det gör att det är höga priser där det är bra bärighet.

  LÄS MER: Södra säljer fabrik i Litauen

  Dessutom ökar den inhemska industrin hela tiden kapaciteten samtidigt som helt ny kapacitet tillkommer, till exempel en ny, stor skivfabrik i Polen.

  – Om efterfrågan ökar med 200 000-300 000 kubikmeter i Sverige märks det inte så mycket. Men i Estland som avverkar omkring en tiondel så mycket får det större effekter, säger Carl Kling.

  Höga priser

  I Baltikum räknas virkespriserna fritt industri, inte vid bilväg som i Sverige, och efter ökningarna ligger priserna nu högt: För barrmassaved i Lettland runt 420 kronor per kubikmeter och för barrtimmer i Estland nästan 740 kronor. i Litauen ligger energiveden över 230 kronor. Det gynnar de baltiska skogsägarna. Men å andra sidan får de vara beredda på att priserna kan sjunka snabbt igen.

  – Virkespriserna i Baltikum rör sig i kortare cykler än i Sverige. Även högsta och lägsta pris ligger längre ifrån varandra, det har vi sett under en längre tid. Det beror på att virkespriserna i Baltikum ses som ett marginalhandelsområde vilket driver priserna kraftigare än i Sverige och Finland.

   En blöt höst kombinerat med hög efterfrågan på sågtimmer i Lettland har gett en snabb ökning av virkespriserna i Baltikum.
  En blöt höst kombinerat med hög efterfrågan på sågtimmer i Lettland har gett en snabb ökning av virkespriserna i Baltikum. FOTO: Härje Rolfsson

  När efterfrågan runt Östersjön ökar och priserna går upp i Sverige och Finland kan större köpare välja att betala mer för marginalvolymer i Baltikum för att inte driva upp priserna på hemmaplan.

  Vädrets makter spelar in

  – När dessutom vädrets makter spelar in så som i höst blir effekterna än större. Men med ökande investeringar i stora och dyra anläggningar i Baltikum blir långsiktig försörjning och långa kontrakt allt viktigare, och det är troligen en utveckling vi får se på sikt, säger Carl Kling.

  SE OCKSÅ: ATL TV: Stora prisskillnader på reparationer av skogsmaskinerLÄS ÄVEN: Vildsvinsproblemen kräver nya greppLÄS OCKSÅ: Svårt att pricka in högsta timmerpriset

  Relaterade artiklar

  Till toppen