Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 3 december 2018

  Avverkningsläge innan priserna sjunker

  Timmerpriserna har troligen toppat för denna gång och det är därför hög tid att avverka, anser Danske Bank.

   "De skogsägare som kan, bör avverka nu om de vill passa på att sälja till toppriser", säger Johan Freij.
  "De skogsägare som kan, bör avverka nu om de vill passa på att sälja till toppriser", säger Johan Freij. FOTO: Ulf Aronsson

  Enligt en analys från Danske Bank har den 37 månader långa uppgången på priserna för svenska trävaror nu stannat av. Orsaken är att efterfrågan backat på flera viktiga exportmarknader.

  – Framför allt gäller det Kina, dit exporten ökat i flera år. Nu minskar den istället på grund av en avmattning i byggandet och konjunkturen i Kina. Mängder av ålderdomliga trä- och möbelföretag har dessutom rensats bort för att de inte uppfyller nya krav på miljö och arbetsförhållanden, samtidigt har en låg rubelkurs gynnat import från Ryssland, säger Johan Freij, chef för Skog & Lantbruk på Danske Bank.

  Halva priset

  Fram till i sommar var också priserna på USA-marknaden rekordhöga. De har nu fallit tillbaka till en normal nivå vilket inneburit nästan halverade priser för svenska sågverk. Exporten till Mellanöstern, framför allt Egypten, har också backat under året.

  – Även på den svenska marknaden ser vi en avmattning, kopplad till nedgången i byggandet. Ingen marknad har kollapsat men flera backar samtidigt, och det påverkar, säger Johan Freij.

  Han tror därför att timmerpriserna i Sverige toppat för den här gången.

  – I Sydsverige kan de till och med ha gått ned redan genom att premier försvinner. I norra Sverige är läget mer osäkert, men priserna har troligen toppat där med.

  Enorma insektsskador

  Ytterligare en faktor kan komma att påverka timmerpriserna framöver, nämligen insektsskador. I Sverige har redan 2,5 miljoner kubikmeter skog angripits av granbarkborre. Men det är bara en rännil jämfört med läget i Europa där 50 till 100 miljoner kubikmeter uppskattats ha skadats i skogsländer som Österrike, Tjeckien och östra Tyskland. Enligt Danske Bank kommer detta troligen att pressa priserna, framför allt på lägre kvaliteter.

  Johan Freijs rekommendation är därför att avverka nu, innan timmerpriserna viker.

  – Efterfrågan och prisnivåerna på timmer är fortfarande höga i hela landet så jag tycker att de skogsägare som kan, bör avverka nu om de vill passa på att sälja till toppriser.

  Stabilt för massaveden

  Prisnivåerna på massaved ser däremot ut att ligga kvar på höga nivåer inom överskådlig framtid, anser Johan Freij.

  – Som en konsekvens av den stora kapacitetsökningen i Norden kommer vi att ha en tight massavedsbalans de närmaste åren.

  Även efterfrågan på pappersmassa ser positiv ut.

  – Rekordpriserna på massa har varit stabila men vi ser nu en viss avmattning i Kina. På lång sikt ser ändå bilden positiv ut eftersom utbudet på långfibermassa ligger stabilt. Den nordiska skogsindustrins rekordinvesteringar var vältajmade utifrån ett internationellt perspektiv.

  Relaterade artiklar

  Till toppen