Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 23 juni 2018

  Lägre kostnad för att avverka

  I sin senaste statistikrapport meddelar Skogsstyrelsen att kostnaderna för föryngringsavverkning och gallring minskade något i fjol jämfört med 2016.

  Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att kostnaderna för föryngringsavverkning och gallring minskade marginellt under 2017 jämfört med 2016. Skillnaderna mot 2016 är små. Kostnaden för föryngringsavverkning mätt i kronor/m3fub sjönk i norra delen av landet medan den ökade något i södra delen av Sverige. Gallringskostnaden var också lägre i norr medan den ökade i södra delen av landet.

   Kostnaderna för att föryngringsavverka sjönk något 2017, visar nya siffror från Skogsstyrelsen.
  Kostnaderna för att föryngringsavverka sjönk något 2017, visar nya siffror från Skogsstyrelsen. FOTO: Rolf Segerstedt

  Sett i ett tioårsperspektiv från 2007 till 2017, har kostnaderna för föryngringsavverkning ökat med 22 procent. De här kostnaderna låg relativt stilla fram till stormen Gudrun 2005 då kostnaderna steg i södra Sverige. Sedan 2007 har kostnaderna för föryngringsavverkning ökat.

  Skogsvårdskostnader ökar

  Under perioden 2007–2017 har kostnaderna för gallring stigit med 31 procent. Gallringskostnaderna låg stilla fram till 2005 då de ökade med ungefär 50 kr/m3fub fram till 2012. Sedan har kostnaderna stabiliserats.

  Enligt Skogsstyrelsens statistik har också kostnaderna för skogsvårdande åtgärder som hyggesrensning, markarbete, plantering, sådd, hjälpplantering, röjning, gödsling och kalkning ökat. I norra Sverige har skogsvårdskostnaderna stigit med 37 procent under perioden 2005–2017. I södra delen av landet är ökningen närmare 31 procent för samma period.

  LÄS OCKSÅ: Allt fler vill avverka i norra SverigeLÄS OCKSÅ: Artskyddsförordningen ses över

  Relaterade artiklar

  Till toppen