Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 5 september 2019

  Att lämna barkborregranar är ingen lösning

  Lämna angripna träd i skogen och låt granbarkborrens naturliga fiender ta hand om det, anser Benny Fredriksson.

  – Riktigt så enkelt är det inte, säger Gunnar Isacsson på Skogsstyrelsen.

   Att låta lämna de angripna träden i skogen innebär inte att granbarkborrens naturliga fiender tar hand om problemet. Arkivbild.
  Att låta lämna de angripna träden i skogen innebär inte att granbarkborrens naturliga fiender tar hand om problemet. Arkivbild. FOTO: Rolf Segerstedt

  I en artikel i ATL i slutet på augusti tyckte Benny Fredriksson, ornitolog, att det vore bättre att låta träd som angripits av granbarkborre stå kvar i skogen.

  – Det finns forskare som menar att man ska låta det vara för då tar naturliga fienderna hand om det. Låter man det bara vara då blir det inte så stora angrepp, säger han.

  Låt stå

  I en annan artikel i ATL är Peder Curman, naturvägledare på Tyresta nationalpark, inne på samma linje:

  – Om man hela tiden har döda eller döende träd som man låter vara – då koncentrerar sig granbarkborren på dem, säger han.

  Men det är inget som Gunnar Isacsson, ekolog och insektsexpert på Skogsstyrelsen, skriver under på.

  – Riktigt så enkelt är det inte, säger han, och ger ett exempel från Bayerisher Wald, en nationalpark på drygt 24 000 hektar i sydöstra Tyskland.

  Alla döda

  – Där har man länge följt angreppen av granbarkborre, inte plockat ut något och låtit naturen sköta sig själv. Efter 25 år är alla äldre granar döda. Det är en stor biologisk mångfald, men det finns inga äldre granar.

  Inte heller vid angreppen av contortabastborre i Kanada har naturen satt stopp för skadegörarna. Med start i början av 1990-talet har hittills cirka 18 miljoner hektar tallskog ödelagts. Det kan jämföras med hela Sveriges produktiva skogsmark på 23 miljoner hektar.

  – Contortabastborren stoppas inte av tallens naturliga försvar, kådan, utan det som styr storleken på populationen är klimat och tillgång på föda. Klimatet i Kanada har blivit varmare samtidigt som bekämpning av skogsbränder gett stora arealer äldre tallskog, säger Gunnar Isacsson om orsakerna till angreppen.

  Klimat och skötsel

  – Så illa kan det inte bli i Sverige eftersom granens försvar en normal sommar stoppar granbarkborrarna. Torra och varma somrar stressar träden och ökar risken för angrepp.

  Men de övergripande orsakerna för insektsangreppen i Sverige och Kanada är desamma: Varmare klimat och god tillgång på föda.

  – Om naturen själv fått välja hade vi inte haft så stor andel gran som vi har i dag i södra Sverige, dessutom på för torra marker. Stammarna av älg och annat klövvilt behöver minska för att ge möjlighet för andra trädslag att komma upp, det minskar problemen med granbarkborre. På sikt behövs en ökad mångfald av träslag och odlingssätt för att minska riskerna, avslutar Gunnar Isacsson.

  Relaterade artiklar

  Till toppen