Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 31 augusti

  Artskyddsutredningens experter utsedda

  Den länge efterfrågade översynen av artskyddsförordningen nalkas allt mer. Nu har regeringen även utsett en expertgrupp.

   Bombmurkla, lavskrika och tjäder är arter som de senaste åren lett till stopp för avverkningar med hänvisning till artskyddsförordningen.
  Bombmurkla, lavskrika och tjäder är arter som de senaste åren lett till stopp för avverkningar med hänvisning till artskyddsförordningen. FOTO: Mostphotos

  De senaste åren har allt fler avverkningar stoppats med hänvisning till artskyddsförordningen. Redan för fyra år sen begärde Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att förordningen skulle utredas för att få klarhet i om den är ”tillämpbar, effektiv och rättssäker”. För tre år sen beslutade regeringen om en översyn, men det var först i maj i år som regeringen utfärdade direktiv för utredningen och utsåg Lars Tysklind till särskild utredare. Och nu har även följande expertgrupp för utredningen tillsatts:

  Expertgrupp till utredningen av artskyddsförordningen:

  Tove Andreasson, jurist och miljörättsexpert som företräder Svensk Vindenergi

  Helena Andreasson, miljöjurist LRF

  Björn-Axel Beier, handläggare Naturvårdsverket

  Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig, Birdlife Sverige

  Michael Diemer, utredare, Havs- och vattenmyndigheten

  Linda Eriksson, skogsdirektör Skogsindustrierna, företräder Svenskt Näringsliv

  Anne-Li Fiskesjö, miljövårdsdirektör länsstyrelsen Södermanland

  Maria Forsberg, universitetslektor vid juridiska institutionen Uppsala universitet

  Anders Grahn, generalsekreterare, Sveriges Jordägarförbund

  Ida Karlsson, departementssekreterare Finansdepartementet

  Staffan Löwhagen, kansliråd Miljödepartementet

  Emelie Nilsson, sakkunnig Världsnaturfonden WWF

  Rebecca Nordenstam, miljöjurist Naturskyddsföreningen

  Malin Pettersson, samhällsvetare, Södra

  Magnus Pettersson, tillsynsspecialist Skogsstyrelsen

  Johan Rehnquist, sakkunnig Tullverket

  Linnea Rosenlöf Nilsson, departementsekreterare Miljö- och energidepartementet

  Åse Shoultz, senior åklagare

  Anders Sjölund, senior sakkunnig Trafikverket

  Pär-Olof Stål, departementsekreterare Näringsdepartementet

  Mikael Svensson, miljöanalytiker SLU Artdatabanken

  Johan Wallander, miljömålssamordnare Jordbruksverket

  Malin Wik, rådman Mark- och miljödomstolen Nacka

  Relaterade artiklar

  Till toppen