Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 7 november 2018

  Hyperit kan ligga bakom hypertillväxt

  Mölnbacka

  I en liten dal i Värmland finns det som troligen är Sveriges högsta gran, tall och klibbal. Frågan är varför träden växer sig så långa just här?

  – Det går inte att beskriva, man måste se det själv. Det är en mäktig känsla.

  Det säger Fredrik Reuter, Skogsforum, om det värmländska beståndet där Skogsforum i samarbete med SLU hittat vad som troligen är Sveriges högsta gran.

  John Bauer-dal

  Och det går inte annat än att hålla med honom när vi tassar in i en liten skålformad dal i de täta granskogarna utanför Mölnbacka, Forshaga kommun. Sidorna är branta, i botten porlar en liten bäck och det tjocka lagret av mossa skvallrar om att det finns gott om fukt i marken.

   Det är inte lätt att få in hela jättegranen i Mölnbacka på bild. Skogen är tät och mörk och träden helt enkelt för höga.
  Det är inte lätt att få in hela jättegranen i Mölnbacka på bild. Skogen är tät och mörk och träden helt enkelt för höga. FOTO: Ulf Aronsson

  Redan i dalens botten är det en trollskog av John Bauer-snitt, en pelarsal av granar. Men det är längre upp på sidan, ungefär där rasbranten övergår till lite flackare lutning, som den stora sevärdheten finns: Sveriges högsta gran som sträcker sig 49,4 meter upp mot himlen.

  I samarbete med Jonas Jonzén, forskningsingenjör vid SLU, har Skogsforum varit på jakt efter Sveriges högsta träd. Jonas Jonzén har scannat av laserdata över Sveriges skogar för att hitta tänkbara hot-spots och Skogsforum har sedan gett sig ut för leta upp och kontrollmäta de högsta träden.

   Fredrik Reuter, Skogsforum, vid två av jättegranarna utanför Mölnbacka i Värmland.
  Fredrik Reuter, Skogsforum, vid två av jättegranarna utanför Mölnbacka i Värmland. FOTO: Ulf Aronsson

  Flera rekord

  Och det är inte bara gran som växer bra i den lilla dalen utanför Mölnbacka. Där finns även vad som troligen är Sveriges högsta tall, 40,6 meter, en klibbal på 32,6 meter och dessutom flera andra granar på över 45 meter. Frågan är varför träden växer sig så höga just här?

  – Riklig tillgång på rörligt markvatten, säger Torbjörn Johnsen, Skogsforum. Här trycker det fram vatten året om, det blir aldrig torrt.

   Jonas Jonzén, SLU, framför den största av dem alla, en gran på 49,4 meter. Med toppskott på 30 centimeter kan den spränga 50-metersvallen om ett par år.
  Jonas Jonzén, SLU, framför den största av dem alla, en gran på 49,4 meter. Med toppskott på 30 centimeter kan den spränga 50-metersvallen om ett par år. FOTO: Ulf Aronsson

  Åldern är förstås också en bidragande faktor. Enligt Bergvik, som äger marken och avsatt det som nyckelbiotop, är åldern på avdelningen 140 år.

  – Men det är fortfarande bra växtkraft i granarna, toppskotten ligger på cirka 30 centimeter. Annars brukar ju gran krokna vid 120 års ålder, säger Torbjörn Johnsen.

  FOTO: Ulf Aronsson

  Hyperit

  Och sen är det ju det där med hyperiten förstås. Hyperit är en basisk, magmatisk bergart som finns i ett band genom södra Sverige från Värmland ända ner till Skåne. Bredast är bandet här i Värmland, och i den lilla dalen finns också gott om både större och mindre stenblock med den karakteristiska svart-gröna färgen som gör att hyperiten i bland kallas grönsten.

  – Hyperit innehåller bland annat kalcium, natrium, magnesium och järn. Enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, är det främst kalcium och natrium som skulle kunna bidra till den goda tillväxten. En teori är att surt regn bidrar till att snabba på vittringen, men exakt hur den här ”gödslingen” fungerar är det ingen som riktigt vet, avslutar Fredrik Reuter.

   Under mossa glänser den svart-gröna hyperiten fram. Gott om vatten året om är också en trolig förklaring till den enorma tillväxten.
  Under mossa glänser den svart-gröna hyperiten fram. Gott om vatten året om är också en trolig förklaring till den enorma tillväxten. FOTO: Ulf Aronsson

  Svenska jätteträd

  Även det tidigare höjdrekordet för gran fanns i Värmland. Den så kallade ”Storgrana” i Lekvattnet mätte 48 meter och hade en volym på cirka 12,5 kubikmeter. Den avverkades 2003 sedan den självdött vid 160 års ålder.

  Den tidigare högsta kända tallen finns i Gräsmark, Värmland, och mäter 37,8 meter, och den tidigare högsta kända alen i Sverige mäter cirka 22 meter och finns i Hjo.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen