Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 25 maj

  Efter två års väntan - nu utreds artskyddsförordningen

  Efter flera års väntan har regeringen i dag, måndag, lämnat direktiv till en utredning av artskyddsförordningen.

   För skogsägare har artskyddsförordningen lett till en serie uppmärksammade rättsfall rörande bland annat lavskrikor.
  För skogsägare har artskyddsförordningen lett till en serie uppmärksammade rättsfall rörande bland annat lavskrikor. FOTO: Mostphotos

  Redan 2018 utlovade regeringen en översyn av artskyddsförordningen, men sen har det gått trögt. Troligen har regeringspartierna haft svårt att komma överens. Men januariöverenskommelsen satte nytt tryck på att utredningen skulle bli av.

  Och i dag kom slutligen direktiven till en utredning.

  ”Vår livsviktiga biologiska mångfald är hotad, och artskyddsförordningen är central för att bevara hotade växt- och djurarter. Vi behöver ett effektivt regelverk som bidrar till att bevara arter och bestånd av arter över tid”, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

  Inskränkning utan ersättning

  För skogsägare har artskyddsförordningen lett till en serie uppmärksammade rättsfall rörande bland annat bombmurklor och lavskrikor där brukandet inskränkts utan att markägarna fått någon ersättning. Regeringen skriver också att syftet med utredningen är att rättssäkerheten för markägare och företag ska stärkas för att värna äganderätten samt att säkerställa att markägare får ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och nyttjanderätten i den utsträckning de har rätt till.

  Till särskild utredare har Lars Tysklind (L) utsetts. Han är oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen för Liberalerna i Strömstads kommun. Han är också ledamot i Miljömålsberedningen och har tidigare varit riksdagsledamot 2002-2018 och ledamot i bland annat miljö- och jordbruksutskottet. Utredningen ska redovisas senast den 14 maj 2021.

  Direktiv till utredningen av artskyddsförordningen:

  Se över artskyddsförordningen för att säkerställa att regelverket effektivt och rättssäkert kan skydda arter och att lagstiftningen är tydlig gentemot markägare om när dessa har rätt till ersättning.

  Ta ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås.

  Se över fridlysningsbestämmelserna och ta ställning till hur långtgående rådighetsinskränkningar de bör kunna ge utrymme för och om en rätt till ersättning bör införas i de fall pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras.

  Utreda och vid behov föreslå hur sådan ersättning bör beräknas och finansieras.

  Analysera och klarlägga statens respektive verksamhetsutövarens inklusive fastighetsägarens utredningsansvar när det gäller frågor om artskydd, och då särskilt klargöra statens ansvar att tillhandahålla nödvändigt underlag i frågor om artskydd.

  Se över de svenska bestämmelserna om handel med samt innehav och transport av hotade arter.

  Föreslå ett förbud mot äggsamlingar och utreda om det behövs särskilda bestämmelser om skadestånd vid brott mot skyddade arter, samt andra ändringar i lagstiftningen i syfte att bättre förebygga och bekämpa artskyddsrelaterad brottslighet.

  Lämna de författningsförslag och eventuella förslag på övriga åtgärder som bedöms nödvändiga.

  Uppdraget ska redovisas senast den 14 maj 2021.

  Relaterade artiklar

  Till toppen