Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 3 februari

  Anpassad skötsel nytt krav från FSC

  FSC:s nya skogsbruksstandard ska vara både enklare och tydligare. Men den innehåller också krav på utökade avsättningar för andra värden än virkesproduktion.

   – Det blir nog en väldig spridning, svarar Lena Dahl på frågan om hur FSC:s nya krav på dubbelt så stora avsättningar kommer att tas emot.
  – Det blir nog en väldig spridning, svarar Lena Dahl på frågan om hur FSC:s nya krav på dubbelt så stora avsättningar kommer att tas emot. FOTO: FSC/Kristina Sahl n

  Efter en utdragen revision godkände FSC Sverige nyligen sin nya skogsbruksstandard. Enligt verksamhetschef Lena Dahl ska den vara både tydligare och lättare att förstå än den tidigare.

  – En av de viktigaste ändringarna är att utöver de 5 procent som skulle avsättas för naturvård enligt den tidigare standarden tillkommer ett krav på avsättning av ytterligare 5 procent med anpassad skötsel för att gynna miljö- eller sociala värden. Det kan vara förstärkt hänsyn, någon specifik naturvårdsåtgärd, kontinuitetsskogsbruk eller social hänsyn, säger Lena Dahl.

  Bedömningsfråga

  Som exempel på sociala hänsyn nämner hon skötsel för ökad framkomlighet och tillgänglighet. Men precis som tidigare varit fallet med naturvärdesbedömningar kan även den anpassade skötsel komma att bli en bedömningsfråga.

  – Det är vi medvetna om, och det kommer att behövas information, vägledning och utvärdering, så är det alltid när man inför något nytt.

  Hur tror du att kravet på ökade avsättningar tas emot av markägare?

  – Det blir nog en väldig spridning. Vi vet att det finns många som har andra mål med sitt skogsbruk än bara virkesproduktion medan vissa kommer vilja hoppa av. Men parterna inom FSC, bland annat Södra och skogsbolagen, är överens om det här och jag tror inte att det kommer att bli någon massflykt. Många bolag jobbar med alternativa metoder redan i dag och avsättningarna ligger ofta över 5 procent. Och tittar man på standarderna i andra länder runt om i världen ligger avsättningarna ofta på 10 procent, säger Lena Dahl.

  Samverkan

  En annan ändring i den nya standarden är riktlinjerna för samverkan mellan till exempel skogsbruk och rennäring. Tidigare har skogsbruket kunnat gå vidare med åtgärder efter samråd även om parterna inte varit överens. Nu blir parterna likställda och måste vara överens om en lösning.

  Officiellt publiceringsdatum för FSC:s nya standard är satt till den 7 april. Från och med den 1 juli ska standarden tillämpas av alla som bedriver FSC-certifierat skogsbruk i Sverige.

  Fotnot: Se utkastet till den nya standarden.

  Relaterade artiklar

  Till toppen