Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 20 september 2018

  Ännu mycket oklart om massavedsmätningen

  Nästa år införs nya regler för mätning av massaved. Trots att ändringen berör nästan 30 miljoner kubikmeter virke per år har den ännu inte lett till någon större diskussion hos skogsägarföreningarna.

   I början på juni tog SDC beslut om ny kvalitetsklassning för massaved. Men informationen till skogsägarna om ändringen är än så länge obefintlig.
  Bild 1/3 I början på juni tog SDC beslut om ny kvalitetsklassning för massaved. Men informationen till skogsägarna om ändringen är än så länge obefintlig. FOTO: Maria Bergenheim
   – Det är en mycket liten del som blir utskott i det nya systemet, jag ser det som en ickefråga, säger Mats Boström.
  Bild 2/3 – Det är en mycket liten del som blir utskott i det nya systemet, jag ser det som en ickefråga, säger Mats Boström. FOTO: Norra Skogsägarna
   – Det är en väsentlig förändring. Inriktningen är att den ska vara opartisk, och det är den ju eftersom VMF jobbar fram det, säger Jim Salvin.
  Bild 3/3 – Det är en väsentlig förändring. Inriktningen är att den ska vara opartisk, och det är den ju eftersom VMF jobbar fram det, säger Jim Salvin. FOTO: Anton Enerlov/Norrskog

  – Nej, det har varit ganska lite diskussion. SDC skulle ta fram informationsmaterial, har jag för mig, säger Mats Boström, virkes- och industrichef på Norra Skogsägarna och ledamot i VMF Nords styrelse.

  Mellanskog svarar på ATLs frågor via mejl, men hänvisar till SDC:

  Ännu inga svar

  ”Mycket av det du frågar om har vi ännu inte svar på, annat hanteras av SDC”, skriver kommunikationschef Marie Wickberg, och fortsätter:

  ”Vi har precis påbörjat en dialog med SDC om kommunikation runt detta till skogsägarna. SDC ska sätta upp en webbsida men informationsarbetet är i sin linda och jag har ännu inte fått några reaktioner från skogsägarhåll.”

  Jim Salvin, virkeschef på Norrskog och också han ledamot i VMF Nords styrelse, säger så här:

  – Information är på väg ut, det måste ut före årsskiftet.

  Oklart utfall

  Exakt hur utfallet av de nya klasserna blir är svårt att säga. Dessutom är priserna ännu inte satta så hur det påverkar ersättningen till skogsägarna är också oklart.

  – De nya reglerna är anpassade efter fjärrmätningen, det är därför detta måste till. Vi måste se till att det blir en opartisk mätning som är billigare än i dag, inte försämra kvaliteten, säger Jim Salvin.

  Mats Boström tror inte det blir någon större skillnad mot i dag.

  – Vi bedömer att det inte ska ha någon påverkan för skogsägarna. Det blir en rationellare hantering, men för skogsägarna ska det bli helt neutralt, säger han.

  Hur säkerställer ni det?

  – Det har gjorts en del undersökningar av utfallet, simuleringar och så, och det kommer att göras fler. Sen får prissättningen göras så att det blir neutralt. Vi har tid på oss till efter nästa sommar, prissättningen kommer vara klar vid sjösättning, säger han.

  – Det pågår parallella mätningar och fler ska göras av VMR och VMF. Det är ju viktigt att alla mäter lika och att det går att kontrollera kvaliteten, säger Jim Salvin.

  Regler för färskhet

  Det nya systemet får också regler för färskhet sommartid, det vill säga hur många veckor det får ta från fällning till inmätning. Hur länge veden kan lagras påverkas av väder och geografiskt läge, och exakt hur reglerna ska se ut är inte klart ännu.

  – Det är klart att sex veckors lagring i Östersund är en annan sak än sex veckor i Kall, där blir det ju ibland inte sommar alls, fortsätter Jim Salvin.

  Viket inflytande har egentligen säljarsidan på reglerna för kvalitetsbedömmning?

  – Köparen av en produkt måste tala om vad det är de köper, säger Mats Boström. Vi kan kräva underlag så att vi kan säkerställa att ersättningen blir lika före och efter ändringar. Det nya systemet kommer inte att få någon påverkan på ersättningen, allt handlar om rationellare hantering.

  – Det ser ut som en stor grej, men jag tror inte det kommer att vara någon större osäkerhet när det införs.

  LÄS OCKSÅ: Prima eller sekunda i stället för vrakLÄS OCKSÅ: Inget svar om uppmätt felmarginal

  Ny kvalitetsklassning av massaved

  Införs för hela landet 1 augusti 2019.

  Termen vrak försvinner och i stället ska hela traven klassas som prima eller sekunda. För prima blir ersättningen högre än för sekunda och det som inte klarar någondera klass blir mätvägran eller utskott.

  För sommarhalvåret ska det även finnas regler för färskhet, det vill säga maxtid från avverkning till inmätning.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen