Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 25 juni 2019

  AMF om Bergvik: "Unik möjlighet"

  Köpet av merparten av Bergvik Skog Öst var en unik möjlighet, enligt AMF. Och det är inte omöjligt att det blir mer skog framöver.

   – Det beror på möjligheterna, men det kan bli mer skog framöver, säger Katarina Romberg.
  – Det beror på möjligheterna, men det kan bli mer skog framöver, säger Katarina Romberg. FOTO: AMF

  Pensionsbolaget AMF köper knappt 90 procent av Bergvik Öst från Billerud Korsnäs.

  – Att äga och förvalta skog är ett långsiktigt åtagande som ligger väl i linje med vår inriktning, säger Katarina Romberg, chef för Alternativa investeringar på AMF.

  Med långsiktigt ägande avser hon ”minst” 15 år. 15 år är också den tid som AMF skrivit avtal om att leverera allt virke från Bergvik Öst till Billerud Korsnäs. Om inte avtalet efter det förlängs till samma villkor har Billerud Korsnäs rätt att köpa tillbaka skogen.

  AMF har inte tidigare direktinvesterat i skog men har under året ökat sin andel i SCA. Där är de nu största delägare med 10 procent av aktierna.

  Vad gör er intresserade av skog just nu?

  – Vad gäller Bergvik Öst så var det en unik investeringsmöjlighet som sällan erbjuds och som vi inte sett tidigare.

  Hanterbara risker

  Faktorer som talar för skogsägande framöver är ett globalt fokus på omställning till en bioekonomi samt skogsindustrins stora investeringar i Norden de senaste åren. I andra vågskålen finns risker kopplade till politik, klimat och miljö.

  Hur ser ni på riskerna?

  – Det finns förstås risker som vi försökt sätta oss in i under processen. Men vi har bedömt dem som hanterbara. Och alla investeringar har risker. Fördelen med skogen är att det är helt andra risker än våra övriga investeringar, vilket ger en riskspridning på portföljnivå.

  Kommer ni att köpa mer skog framöver?

  – Det beror på möjligheterna, men det kan bli mer skog framöver. Vi tittar förbehållslöst på de möjligheter som uppstår, även utomlands, säger Katarina Romberg.

  Köper in förvaltning

  Hon berättar också att AMF siktar på att bygga upp en större kompetens inom skog internt, men att alla förvaltningstjänster för Bergvik Öst ska köpas in från Billerud Korsnäs.

  Bergvik Öst omfattar totalt 363 000 hektar mark, varav 295 000 hektar produktiv skogsmark. För sin 89,9-procentiga ägarandel betalar AMF 12,2 miljarder kronor. Det innebär att skogen mer än fördubblats i värde jämfört med vad Billerud Korsnäs betalade när de köpte loss den för en knapp månad sen.

  – Det är väldigt mycket pengar, och jag har stor respekt för det. Men sett till vår totala portföljomslutning på cirka 500 miljarder är det mindre än 2 procent, säger Katarina Romberg.

  Fotnot: AMF ägs till lika delar av Svenskt Näringsliv och LO. Totalt förvaltar de drygt 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter, värdepapper och alternativa tillgångar åt 4 miljoner sparare.

  Relaterade artiklar

  Till toppen