Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 29 november 2018

  Skogsstyrelsen föreslår krafttag mot granbarkborren

  Skogsstyrelsen vill införa ett nytt bekämpningsområde för granbarkborre i Götaland. Totalt berörs 68 000 fastigheter och 3,4 miljoner hektar skog.

   Skogsstyrelsen uppmanar skogsägare uppmanas att leta upp, avverka och forsla bort träd som angripits av granbarkborre för att minska spridningen.
  Skogsstyrelsen uppmanar skogsägare uppmanas att leta upp, avverka och forsla bort träd som angripits av granbarkborre för att minska spridningen. FOTO: Rolf Segerstedt

  Med anledning av de omfattande insektsangreppen på skog i södra Sverige vill Skogsstyrelsen införa ett nytt bekämpningsområde för granbarkborre i Götaland. En inventering som genomförts av Skogsstyrelsen och Södra pekar på att 2,5 miljoner kubikmeter skog till ett värde av cirka 1 miljard kronor angripits hittills.

  – Bekämpningsområden är något som vi jobbat med ett antal gånger tidigare, bland annat efter stormen Gudrun i Götaland, men också efter de senare stormarna i norr, säger Jörgen Ringagård, lagspecialist på Skogsstyrelsen.

  Kan förelägga

  I dagsläget finns bekämpningsområden i delar av Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län.

  – Ändringen av föreskrifterna innebär att Skogsstyrelsen får möjlighet att förelägga skogsägarna att plocka ut angripna träd och trädgrupper. Dessutom ändras reglerna för hur mycket färskt virke som får finnas kvar i skogen efter storm så att maximalt 3 kubikmeter får vara gran.

  Enligt förslaget som nu går ut på remiss föreslås större delen av Götaland bli bekämpningsområde. Hela Östergötland, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län samt delar av Skåne län och den del av Västra Götaland som ligger mellan Vänern och Vättern omfattas av förslaget. Sammanlagt innebär det att 68 000 fastigheter och 3,4 miljoner hektar, motsvarande 14 procent av Sveriges skogsmark, berörs.

  Ökade kostnader

  För skogsägarna kommer angreppen att innebära ökade kostnader, dels för att söka upp och plocka ut angripna träd, dels i form av nedklassning av virket. Men som det står i konsekvensutredningen till remissen: ”Alternativet att inte intensifiera bekämpningen riskerar att leda till betydligt högre kostnader.”.

  – Det viktigaste med bekämpningsområdet är egentligen signalvärdet, det pekar på att det är en allvarlig situation så att vi får med oss skogsägarna och industrin. Även utan ändringen av föreskrifterna är det troligt att de mesta av åtgärderna ändå utförs. Och vi märker att skogsbruket är på tårna och är angelägna om att det blir ett bekämpningsområde.

  Skulle du kalla det ett krisläge?

  – Det beror på vädret under våren och sommaren och kan även påverkas av stormfällning under vintern. Det är svårt att förutspå hur det utvecklas, men det är helt klart ett allvarligt utgångsläge. Det blir en spännande vår och sommar. Och det kan bli mer utdraget än så, de sista bekämpningsområdena efter stormen Gudrun togs bort 2017, säger Jörgen Ringagård.

  Remisstiden för förslaget går ut den 21 december och den 19 februari väntas Skogsstyrelsen fatta beslut om bekämpningsområdet.

  Relaterade artiklar

  Till toppen