Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 16 april

  Kraftsamling mot skogsskador med nytt centrum

  Skadorna i skogen är många och ökande. Nu har SLU och Skogsstyrelsen bildat ett skogsskadecentrum för att bättre nå ut med rådgivning och starta nya forskningsprojekt.

   Svampen törskate orsakar stora problem i norra Sverige.
  Svampen törskate orsakar stora problem i norra Sverige. FOTO: SCA

  Skador i skogen är ett komplext och måttbottnat problem. I takt med klimatförändringarna väntas skadorna öka, med fler insektsangrepp och att nya skadegörare etablerar sig. Marktorka väntas bli vanligare, precis som stormfällningar orsakade av mildare och kortare vintrar med mindre tjäle.

  Redan i dag är det omfattande problem med betesskador, granbarkborrar och svampsjukdomar i delar av den svenska skogen.

  Regeringen öronmärkte i år 30 miljoner kronor till vardera SLU och Skogsstyrelsen för att de skulle ta fram en långsiktig plan för att vända utvecklingen. Ett led i satsningen är det nybildade skogsskadecentrumet, som beskrivs som ett nav i arbetet för att nå ut med mer rådgivning och forska mer om olika skador.

  Centrumet får en budget om maximalt 28 miljoner kronor per år, enligt regeringsuppdraget.

  ”Skogsskadecentrumet är under uppbyggnad, men redan nu har vi startat upp flera forskningsprojekt som bland annat rör granbarkborre, älgbetesskador och multiskadad ungskog”, säger Göran Ståhl, dekan, SLU i ett pressmeddelande.

   I takt med klimatförändringarna ökar riskerna för insektsangrepp i skogen.
  I takt med klimatförändringarna ökar riskerna för insektsangrepp i skogen. FOTO: Chris Martin Bahr

  SE OCKSÅ: Svåra kronhjortsskador i Västervik

  Flera projekt igång

  Syftet är bland annat att höja kompetensen på området för olika aktörer som arbetar med skog, och göra rådgivningen till skogsägare bättre. Till exempel ska centrumet ta reda på hur skogar ska skötas för att bli så motståndskraftiga som det går när klimatet förändras.

  Ansvaret för centrumet delas mellan SLU, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket och verksamheten ska bland annat få en central analysfunktion, öka skadeövervakningen och inrätta en forskarskola.

  Några exempel på vad SLU Skogsskadecentrum ska göra:

  • Sammanställa kunskapsläget och identifiera kunskapsluckor kring olika skogsskador.

  • Öka kunskapen om hur skogsskador förebyggs, till exempel hur vitala och motståndskraftiga skogar ska skötas i ett föränderligt klimat.

  • Rådgivning till skogsbruket om åtgärder för att långsiktigt förebygga skogsskador.

  • Kontinuerlig övervakning av skador och populationer av kända skadegörare i Sverige, samt samverkan med grannländerna för att följa utvecklingen.

  • Övervakning och förvaltning av biotopsskyddsområden och naturvårdsavtal med målet att begränsa skadeangrepp utan att naturvärden skadas.

  • Rådgivning i samband med skadeutbrott samt stöd till diagnoser och skador.

  • Koordinering av åtgärder i samband med skadeutbrott.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen