Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 11 augusti

  Allt mer skog i Europa

  I Europa blir skogarna större och mer virkesrika. Men sett till hela världen är utvecklingen den motsatta, enligt en ny rapport från FAO.

   Medan skogsarealen ökar i Europa så minskar den i världen som helhet.
  Medan skogsarealen ökar i Europa så minskar den i världen som helhet. FOTO: Cecilia Persson

  Sedan 1990 har skogsarealen i Europa, exklusive Ryssland, ökat med 17 miljoner hektar, eller cirka 9 procent. Det visar en ny rapport från FAO. Samtidigt har förrådet i Europas skogar ökat med 45 procent till 35 miljarder kubikmeter.

  Marginell minskning

  Trots ökningar även i Ryssland, Asien, Nordamerika och Oceanien har skogsarealen ändå minskat globalt med 178 miljoner hektar, motsvarande 4 procent. Minskningen har dock avtagit över åren, från 7,8 miljoner hektar per år mellan 1990-2000, till 4,7 miljoner hektar per år 2010-2020. Sedan 1990 har det globala skogsförrådet minskat marginellt, med en halv procent till 557 miljarder kubikmeter.

  Minskad areal för naturligt föryngrad

  De stora minskningarna av skogsarealen står Sydamerika och Afrika för. I Sydamerika har arealen minskat med nästan 130 miljoner hektar ha sedan 1990, motsvarande drygt 13 procent av världsdelens skogsareal. I Afrika krympte skogarna med 106 miljoner hektar, eller 14 procent.

  Samtidigt pågår en omfördelning mellan skog som naturligt föryngrad och planterad. Mellan 1990 och 2020 minskade arealen naturligt föryngrad skog med 7,5 procent medan den planterade arealen ökade med 72 procent. 2020 utgjorde arealen planterad skog ändå bara 8 procent av arealen naturligt föryngrad skog.

  Taiga

  Större delen av den svenska skogen hör till det boreala barrskogsbältet, eller taigan. Taigan är världens största vegetationsområde och utgör 27 procent av den totala skogsarealen samt täcker 11 procent av jordens landyta. Jämfört med lövskogar är taigan relativt artfattig. Medan de nordliga barrskogarna kan domineras av 1-3 trädslag finns det till exempel i Brasilien drygt 9 000 trädslag och i Colombia, Indonesien och Malaysia över 5 000 i respektive land. Totalt finns drygt 60 000 trädslag i världen, enligt FAO.

  Källor: FAO, University of Puget Sound, Skogshistoriska sällskapet, Wikipedia

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen