Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 22 oktober 2018

  Allt fler godkända föryngringar

  På den positiva sidan: Aldrig har återbeskogningen varit så bra som nu. På den negativa: Det blir lite enahanda.

   Plantering användes vid 84 procent av föryngringarna, 89 procent av den arealen markbereds och gran och tall är helt dominerande huvudplantor.
  Plantering användes vid 84 procent av föryngringarna, 89 procent av den arealen markbereds och gran och tall är helt dominerande huvudplantor. FOTO: Rolf Segerstedt

  Vid Skogsstyrelsens senaste inventering fick hela 91 procent av den inventerade föryngringsarealen godkänt, vilket är den högsta andelen hittills. Efter att ha legat runt 80 procent godkända föryngringar i runt tio års tid började andelen öka för några år till ett nytt rekord ifjol, som alltså slogs igen i år.

  Allra bäst var föryngringarna i Götaland, där 94 procent var godkända. I Svealand och Norra Norrland var motsvarande siffror 93 respektive 92 procent och för Södra Norrland låg andelen godkända föryngringar på 86 procent.

  Glädjande

  ”Det är glädjande att den positiva trenden med godkända föryngringar håller i sig. Det innebär att det finns tillräckligt med plantor för att skogarna skall producera mycket virke, något som behövs för att skogsindustrin ska kunna utvecklas och för att framställa bioenergi”, säger Jonas Bergqvist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

  Helt dominerande föryngringsmetod är plantering, som används för 84 procent av föryngringarna. I norra Norrland markbereds 99 procent av den planterade arealen, i Götaland 70 procent och sett till hela landet ligger det på 89 procent.

  Naturlig föryngring har minskat från knappt 40 procent vid 2000-talet början till att stå för rekordlåga 11 procent av föryngringarna i dag. För naturlig föryngring ligger andelen markberedd areal på drygt 60 procent.

  Lite variation

  Helt dominerande trädslag bland huvudplantorna är tall och gran, som är ungefär lika vanliga. Björk står för 14 procent av huvudplantorna medan contorta, lärk, ädellöv och övrigt löv förekommer mycket sällan och inte heller visar någon tendens att öka.

  ”När plantering dominerar så stort finns en risk att variationen blir lidande. Därför är det viktigt att skogsägarna nu kompenserar för det här när man väljer hur man röjer i skogen och till exempel lämnar kvar lövträd”, säger Jonas Bergqvist.

  En större variation i skogsbruket minimerar skaderiskerna, förstärker upplevelsevärdena men ökar också den biologiska mångfalden, påpekar Skogsstyrelsen. Och ett sätt att skapa variation är att variera föryngringsmetoder.

  Relaterade artiklar

  Till toppen