Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 23 maj 2019

  ”Älgförvaltningen levererar inte”

  Från en redan dålig nivå har betesskadorna på skog förvärrats ytterligare. Det visar årets älgbetesinventering i Götaland.

   De färska skadorna av älg och andra hjortdjurs bete på yngre tall har ökat i sju av åtta län i Götaland. Det visar Skogsstyrelsens senaste älgbetesinventering, Äbin.
  De färska skadorna av älg och andra hjortdjurs bete på yngre tall har ökat i sju av åtta län i Götaland. Det visar Skogsstyrelsens senaste älgbetesinventering, Äbin. FOTO: Matts Rolander Skogsstyrelsen

  De färska skadorna av älg och andra hjortdjurs bete på yngre tall har ökat i sju av åtta län i Götaland. Det visar Skogsstyrelsens senaste älgbetesinventering, Äbin.

  ”Trots en rad insatser och tidigare larm ser vi tyvärr ytterligare en försämring från en redan dålig nivå. Det dåliga resultatet förvånar oss och tyder på att de insatser som görs i dag inte räcker i Götaland. Inblandade myndigheter behöver ta i frågan med större allvar eftersom markägare och jägare uppenbarligen inte lyckas åstadkomma det som krävs för att minska miljardförlusterna för skogsbruket som detta innebär”, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

  Långt ifrån målet

  Jämfört med förra året har andelen ungtall som skadas av vilt per år ökat från 15,5 till 16,2 procent. I Västra Götaland är skadorna på en oförändrat hög nivå och i samtliga övriga län har skadorna ökat.

  Tillsammans med berörda myndigheter och andra aktörer har Skogsstyrelsen bland annat satt som mål att maximalt fem procent av ungtallarna ska ha färska betesskador från året som gått. Inget län i Götaland är ens i närheten av målet, och de flesta län ligger på mer än det tredubbla. Sämst är läget i Halland där skadorna är mer är fyra gånger så höga och även Blekinge och Västra Götaland ligger bland de sämre.

   Alla län i Götaland ligger långt från målet på 5 procent färska betesskador. Mest skador är det i Halland, följt av Blekinge och Västra Götaland.
  Alla län i Götaland ligger långt från målet på 5 procent färska betesskador. Mest skador är det i Halland, följt av Blekinge och Västra Götaland. FOTO: Matts Rolander/Skogsstyrelsen

  Sju år med ny älgförvaltning

  I varje län finns ett antal så kallade älgförvaltningsområden. I 20 av de 32 områden som inventerats i Götaland 2019 finns en tydlig ökning av skadorna och i tolv av dem bedöms läget som mycket svårt. I bara sex älgförvaltningsområden finns en tydlig förbättring jämfört med förra året.

  ”Det är nu sju år sedan den nya älgförvaltningen infördes där både skogsägare och jägare har delat ansvar. Men uppenbarligen har den ännu inte levererat i Götaland. Insikten om bristerna måste nu landa ordentligt hos alla inblandade aktörer. De träd som utgör det naturliga fodret för älgen i våra skogar behöver en återhämtning samtidigt som skogsägarnas tro på att det går att föryngra med tall utan omfattande betesskador behöver stärkas”, avslutar Christer Kalén.

  Relaterade artiklar

  Till toppen