Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 juli 2019

  Utredningen av äganderätten klubbad

  Utredningen som ska stärka äganderätten i skogen har fått sin officiella start.

   En nytillsatt utredning ska titta på hur äganderätten i skogen kan stärkas, samtidigt som mål om biologisk mångfald uppnås.
  En nytillsatt utredning ska titta på hur äganderätten i skogen kan stärkas, samtidigt som mål om biologisk mångfald uppnås. FOTO: Ann-Katrin Öhman

  På torsdag förmiddag klubbade regeringen direktivet för en utredning om ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen”. Innehållet i direktivet är framförhandlad mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet. Det är ett omfattande uppdrag, det tar 22 sidor att beskriva, som den särskilda utredaren Agneta Ögren, lagman vid Umeå tingsrätt, får. Hon ska vara klar senast den första juli nästa år.

  På mindre än ett år ska Agneta Ögren hitta lösningar som stärker äganderätten och rättssäkerheten för skogsägare, skapar flexiblare former av skydd och ersättning för skydd, uppmuntrar skogsägare att frivilligt skydda mer mark från avverkning och samtidigt säkra att svenska åtaganden inom internationella avtal för klimat och biologisk mångfald uppfylls. Att markägarnas skyldigheter och ansvar inte ska utökas upprepas flera gånger i direktivet. Förslagen ska vara kostnadseffektiva och finansierade.

  Inspiration från Norge och Finland

  Utredaren ska se över bestämmelserna i skogsvårdslagen vad det gäller fjällnära skog. Behovet av mer skydd ska analyseras och förslag om under vilka omständigheter det ska ges ersättning, och hur den ska beräknas, lämnas. Det var Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt, där utredaren är ordförande, som dömde till markägarnas fördel i målet om ersättning för nekat avverkningstillstånd i fjällnära skog. Den omdebatterade frågan om nyckelbiotoper ska också benas ut. En konsekvensanalys av hur identifiering av nyckelbiotoper påverkar äganderätten, ska göras, liksom en analys av möjligheterna för att låta fler skogsägare själva inventera höga naturvärden på son mark. Förutsättningarna för ersättning när registrering av en nyckelbiotop begränsar möjligheten att bruka marken ska också utredas.

  Inga grundlagsändringar

  För att hitta inspiration till nya former av skydd och ersättningar för skydd ska utredaren titta på hur man gör i andra länder, till exempel Norge och Finland. Utredningen ska lägga fram förslag på nya frivilliga skyddsformer. Agneta Ögren ska också lämna förslag på hur man ska hantera de konflikter som kan uppstå när mål för biologisk mångfald, klimatarbete, en cirkulär bioekonomi, näringspolitik och landsbygdspolitik ska förenas.

  Ändringar i grundlagen, där äganderätten är fastställd, eller jordabalken, som bland annat reglerar naturvårdsavtal, ska inte föreslås. Utredaren ska inte heller titta på frågor om strandskydd, riksintressen eller artskydd, med hänvisning till att de redan har hanterats, eller ska hanteras, i egna utredningar.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen