Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 20 oktober

  Fler vill upplåta mark för klimatinvesteringar

  Nystartade företaget Absorb satsar på klimatkompensation. Hittills har de sålt 21 000 träd.

   Från vänster till höger: Ludvig Ternberg, Fredrik Ramel, Carl Båge, Andreas Melander.
  Från vänster till höger: Ludvig Ternberg, Fredrik Ramel, Carl Båge, Andreas Melander. FOTO: Absorb

  Idén till Absorb uppkom under Fredrik Ramels, Carl Båges, Andreas Melander och Ludvig Ternbergs gymnasietid och blev till ett UF-företag. Det drevs i den projektformen under ett år där en affärsplan togs fram och träd att plantera började säljas. Företagarna som nyligen tog studenten driver nu Absorb som ett aktiebolag.

  Absorbs verksamhet går ut på att den som vill klimatinvestera köper ett planterat träd för tio kronor per planta. Skogen planteras sedan på mark i Lettland och i Sverige. Hittills är intresset för markägare som vill upplåta mark större än de som vill köpa träd att plantera.

  – Det är lättare att ha kontroll på planteringarna när de är nära. Dessutom har Sverige de strängaste reglerna kring återbeskogning vilket gör att skog som planteras med Absorb kommer att bestå, säger Fredrik von Essen som är styrelseordförande i företaget.

  Företaget har ett nära samarbete med Tomas Lundmark som är professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel på Sveriges lantbruksuniversitet. Han har bland annat publicerat en rapport med titeln Skogen räcker inte – hur ska vi prioritera?

  – Det är på hans beräkningar om trädens klimatnytta som verksamheten har sin grund, berättar Fredrik Ramel som är hållbarhetschef på Absorb.

  Omdiskuterat ämne

  Huruvida att plantera skog är det mest effektiva sättet att använda mark är ett omdiskuterat ämne. Det finns flera olika sätt att använda mark på som är bra för jord, skog, klimat och markägare.

  Absorb upplever att de som vänder sig till dem för att upplåta mark åt ett samarbete, redan vill plantera skog på sin mark men saknar ekonomiska incitament för att göra det. Markägare ersätts med 4000 per hektar mark som upplåts. Marken som sedan används är inte aktivt brukad mark.

  Företaget har för närvarande ett större intresse från markägare, för tillfället cirka tio stycken, än de som vill klimatinvestera i träd. De har efter en vecka efter att UF-företaget blev till ett aktiebolag sålt cirka 21 000 träd och till våren ska det planteras plantor på två hektar Sverige och på åtta hektar i Lettland . Företaget har för tillfället skrivit kontrakt med en markägare.

  Fakta: Klimatkompensation

  Klimatkompensation kan vara att exempelvis ge pengar till trädplantering eller utbyggnad av förnybar energi. Klimatkompensation riskerar dock att ta fokus från ansträngningarna att minska utsläppen och kan bli ett sätt att köpa sig fri från nödvändiga teknik- och beteendeförändringar.

  Källa: Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen