Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 9 juli 2018

  Nya miljoner till skogsskötsel

  Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor till Skogsstyrelsen för skötsel av skyddade skogsområden under 2018.

   Regeringen ger Skogsstyrelsen 50 miljoner för att sköta om skyddade skogsområden.
  Regeringen ger Skogsstyrelsen 50 miljoner för att sköta om skyddade skogsområden. FOTO: Ann Lindén

  Enligt Skogsstyrelsen finns 60 000 hektar skyddad skog fördelat på 13 000 olika områden. För att de höga naturvärdena i områdena ska bestå krävs skötsel, antingen av skogsägaren själv, via entreprenörer eller från Skogsstyrelsens sida. Nu har regeringen gett myndigheten 50 miljoner kronor till just naturvårdande skötselåtgärder under 2018.

  – Vi har fått en möjlighet att dra i gång arbetet med att beta av det stora behovet av skötsel och därmed behålla de höga naturvärden som finns i den skyddade skogen, säger Emma Liljewall, projektledare vid Skogsstyrelsen i ett uttalande.

  Kartläggning startad

  Intresset för skötsel av skyddade områden är stort, särskilt i södra Sverige, exempelvis i Halland, Blekinge och Kronoberg.

  – Vi märker just nu en stor aktivitet hos många markägare som är engagerade i skötselfrågorna och kanske själva vill utföra skötseln. Det är roligt och mycket positivt att det finns ett så stort intresse, säger Anna Norrby, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

  Myndigheten är nu i gång med att inventera de 13 000 områdena för att prioritera var insatserna ska göras.

  – Vi hoppas att vi får pengar för skötsel även kommande år så vi kan fortsätta arbetet med att vårda den skog som är skyddad. Behovet finns och det är ju något som Riksrevisionen lyfte i sin granskningsrapport nyligen, säger Emma Liljewall.

  Återskapa naturlig störning

  Några av de vanligaste åtgärderna i områden med biotopskydd eller naturvårdsavtal är att gynna något eller några trädslag som löv eller tall, eller att imitera naturliga händelser som brand, översvämning eller storm som skapar rätt livsförutsättningar för vissa arter.

  LÄS MER: ”Alla skogsägare kan inte stämma staten”LÄS MER: Så mycket skogsmark fick formellt skydd 2017

  Relaterade artiklar

  Till toppen