Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 17 juli

  300 jägare i samlad insats för lantbruket

  Nyköping.

  På riksplanet har LRF:s och jägarförbundens samarbete om viltförvaltningen brutit samman. Men i Södermanland gick jägarna nyligen till gemensam aktion mot vildsvinen som förstör lantbrukarnas fält – och ATL fick följa med.

   300 jägare gick i slutet av juni till gemensam aktion mot vildsvinen i Sörmland. ATL följde med Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet, på pass.
  300 jägare gick i slutet av juni till gemensam aktion mot vildsvinen i Sörmland. ATL följde med Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet, på pass. FOTO: Lotta Silfverbrand

  Klockan är runt nio på kvällen, det är varmt och näst intill vindstilla när vi anländer till ett högt beläget kalhygge mellan Nyköping och Runtuna med god utsikt över en veteåker. Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet, studerar omgivningen och pekar ut två skogsbryn varifrån vildsvin kan tänkas komma.

  Eftersom det ligger ett par gårdar i området studerar han också förutsättningarna för säkra skottriktningar. Solen är fortfarande uppe så vi slår oss ner för att vänta.

  Anders Nilsson är långt ifrån ensam om att jaga den här natten. Det är nämligen ”Vildsvinsnatt” i Sörmland, vilket innebär att det finns anledning för vildsvinen i hela länet att vara på sin vakt. Syftet med arrangemanget, som anordnas av Jägareförbundet Södermanland, är att gå LRF och lantbrukarna tillmötes i vildsvinsfrågan.

   Labradoren Herman och spetskorsningen Troja behövde inte leta länge efter det skjutna vildsvinet.
  Labradoren Herman och spetskorsningen Troja behövde inte leta länge efter det skjutna vildsvinet.

  Totalt har 305 jägare anmält sig, och många av dem har valt att donera eventuellt kött till äldrevården. Så även Anders Nilsson.

  – Det är ett bra initiativ som inspirerar och motiverar jägarna att ge sig ut att jaga i grödorna där vildsvinen utgör ett problem. Den här årstiden är det svårt med avsättningen av vildsvinskött. Att donera det till äldreomsorgen är en fantastiskt kul idé som visar att vildsvinen inte bara är ett problem utan också en resurs, säger han.

  Läs mer: Så ska antalet vildsvin halverasLäs även: Nu ska det bli enklare att sälja vildsvinskött

  Efter ett par timmars väntan uppenbarar sig plötsligt en kronhjort i veteåkern. En ståtlig tolvtaggare. Strax därpå dyker ett vildsvin upp i skogskanten. Men det visar sig bara i någon minut innan en bil stannar på vägen intill. Bägge djuren blir misstänksamma och väljer att ta till flykten.

  Anders Nilsson har varit med förr. Med flera hundra fällda vildsvin i ryggen vet han att sannolikheten att vildsvinet ska återvända till kvällsmaten är stor. Sakta och mycket försiktigt smyger han sig närmare åkerkanten. Ett tjugotal meter från kanten sätter han sig ner för att vänta. Och mycket riktigt, ungefär en kvart senare visar sig vildsvinet igen. Det kliver försiktigt ett 30-tal meter ut i åkern för att äta. Anders Nilsson ger det tid att koppla av innan han lutar sig över älgstudsaren och tar sikte. Avståndet är cirka 70 meter.

  Hundarna till förstärkning

  Ytterligare någon minut förflyter innan skottet brinner av. Knallen följs av total tystnad. Vildsvinet står blick stilla i några sekunder innan det rusar in i skogen varifrån det kommit.

  – Det kändes som en bra träff. Den springer nog inte långt, säger Anders Nilsson och tar upp telefonen för att ringa till sin kollega Ted Lagrelius som sitter på pass några hundra meter bort, i närheten av bilen vari två hundar väntar på sin tur att få jobba.

  Medan vi väntar på förstärkningen söker vi av skogskanten där Anders Nilsson snabbt hittar blodspår.

  – Den ligger nog ganska nära, men vi väntar in hundarna för säkerhets skull, säger han.

  Hundarna är Anders Nilssons ställande spetskorsning Troja och Ted Lagrelius unga labrador Herman, som ska bli spårhund. Det blir Herman som får uppdraget, men Troja får också följa med, utifall att.

  Det tar bara ett par sekunder innan han hittar vildsvinet i mörkret. Det ligger dött bara ett 30-tal meter in i skogen. Anders Nilsson konstaterar att det är en ung galt på omkring 60 kilo och att den precis som han antagit träffats i lungan.

  – Det är en helt okej träff. Jag är nöjd, även om jag hade föredragit en träff fem centimeter längre fram, säger han.

   Vildsvinet tas ur på platsen och körs sedan till en uppsamlingsplats med kylrum.
  Vildsvinet tas ur på platsen och körs sedan till en uppsamlingsplats med kylrum. FOTO: Lotta Silfverbrand

  Vill ha årlig tradition

  Kollegorna hjälps åt att ta ur galten, baxa upp den på en pulka och dra den till bilen. När vi skiljs åt ska de avrunda kvällen med att köra kroppen till en uppsamlingsplats med kylrum i närheten. I morgon bitti ska den vidare till Öster Malma för styckning och trikinprovtagning.

  När vi i efterhand tar kontakt med Matilda Söderqvist som är jaktvårdskonsulent i Sörmland får vi veta att 71 fällda vildsvin inrapporterats till förbundet, varav 40 har donerats till äldrevården för att bli cirka 4 000 portioner mat.

  – Jag är nöjd. Det känns jättebra för att vara första året. Allt har fungerat som tänkt och vi har fått bra respons från såväl jägarna som från LRF. För oss är arrangemanget ett sätt att uppmuntra till ett fortsatt gott samarbete med LRF. Nu siktar vi på att det här ska bli en årlig tradition, säger hon.

  Avbrutet samarbete

  I slutet av maj meddelade LRF att de avbryter samarbetet med Svenska Jägareförbundet angående en gemensam handlingsplan för att minska viltskadorna. Anledningen är att de inte kommer överens i vissa frågor som rör vildsvinsförvaltningen.

  En av frågorna rör en nationell förvaltningsplan för vildsvin, vilket Naturvårdsverket föreslagit. Medan LRF står bakom förslaget så ser Jägareförbundet att central detaljstyrning bör undvikas. De anser att lokal förvaltning av vildsvin är bästa vägen framåt.

  En annan fråga rör jaktetiken. Enligt nuvarande jaktlag är en kultingförande sugga fredad från jakt. LRF anser att det är onödigt att ha det i inskrivet i jaktlagen. Jägareförbundets anser tvärtemot att det ur ett jaktetiskt perspektiv är oförsvarbart att tillåta jakt på kultingförande suggor. De menar också att det är kontraproduktivt om man vill hålla skadorna nere.

  Vill halvera kostnaderna för skador

  Naturvårdsverket har presenterat ett förslag till en ny förvaltningsplan för vildsvin som ska ersätta den som skrevs 2010.

  Den övergripande målsättningen är:

  1) År 2025 är antalet trafikolyckor med vildsvin inblandade färre än 3 000 per år.

  2) År 2025 har kostnaderna för vildsvinens skador på jordbruksgrödor halverats och är mindre än 500 miljoner kronor per år.

  3) År 2025 har insatserna för att reducera skador på enskilda och offentliga anläggningar såsom trädgårdar, idrottsanläggningar och kyrkogårdar, ökat.

  LRFs enkät över vildsvinsskador

  När LRF via en enkät i början av året frågade sina medlemmar om de har vildsvinsskador på sina marker, svarade 70 procent av de 6 800 som svarat på enkäten ja.

  I sju av 18 län hade minst 8 av 10 vildsvinsskador på sina marker (Södermanland, Stockholm, Kalmar, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Östergötland). Det var bara i Jämtland och Västernorrland man uppgav att vildsvinsskador inte förekommer.

  Av de som hade vildsvinsskador uppgav 4 av 10 att de anpassar sin odling efter viltet.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen