Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 25 april 2017

  2025 byggs hälften av alla flerbostadshus i trä

  Ger 13 500 jobb - varav tusentals på landsbygden.

   Professor Staffan Brege vid Linköpings universitet.
  Professor Staffan Brege vid Linköpings universitet. FOTO: Christer Hedberg

  I en framtidsprognos för svenskt träbyggande, som presenteras på Bioekonomiskt forum i Stockholm i dag, konstaterar professor Staffan Brege vid Linköpings universitet att hälften av Sveriges flerbostadshus kan byggas i trä 2025 jämfört med dagens cirka 10 procent.

  Det är baserat på pågående och planerad kapacitetsökning inom träbyggindustrin med ledande aktörer som Derome, Lindbäcks bygg, Moelven, Stora Enso, BoKlok och Martinssons trä.

  – Det här bekräftar den medvind svensk träbyggindustri har just nu. Vi står mitt i genombrottet för industriellt träbyggande. Om 1800-talet tillhörde stålet och 1900-talet betongen så tyder mycket på att 2000-talet blir träets århundrade, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli i ett pressmeddelande.

  Positiva effekter

  Ur ett samhällsperspektiv är det intressanta med Staffan Breges prognos de positiva effekter det ökade träbyggandet medför.

  – Ett ökat byggande i trä är en del av lösningen på såväl bostadsbrist som ökade koldioxidutsläpp. Om hälften av våra lägenheter 2025 byggs i trä istället för i andra material minskas klimatbelastningen i byggskedet med cirka 40 procent per år. Detta tillsammans med ökat träbyggande inom publika och privata lokaler motsvarar knappt 1 miljon ton koldioxid, säger Staffan Brege i ett pressmeddelande.

  Ger fler jobb på landsbygden

  I rapporten, som baseras på Boverkets prognoser, konstateras att industriellt byggande i fabrik har stora fördelar jämfört med att bygga på plats. Det ger ett bättre grepp om leverantörskedjan, kortare ledtider, högre och jämnare kvalitet samt mindre spill.

  – En ökad industrialisering av byggandet flyttar dessutom sysselsättning från storstad till landsbygd. Kapacitetsutbyggnaden ger cirka 13 500 jobb fram till 2025 inom träbyggnadsindustrin. Det är en ökning med nära 8 000 jobb jämfört med 2015. Genom att bygga industriellt på orter utanför storstadsregionerna flyttas 6 000 byggjobb ut från städerna, säger Staffan Brege.

  Relaterade artiklar

  Till toppen