Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 mars

  15 miljoner till ny skogskunskap

  17 projekt beviljas medel i årets utlysning från Skogssällskapet. Fortsatt forskning om askskottsjukan, kopplingen mellan variationsrika skogar och risk för granbarkborreangrepp och betesmönster hos klövdjur är några av forskningsområdena.

   Skötselns påverkan på barkborreangrepp ska undersökas.
  Skötselns påverkan på barkborreangrepp ska undersökas. FOTO: Josefina Sköld/Skogsstyrelsen

  ”Vi har många spännande projekt som får anslag i år där vi ser att resultaten verkligen kan komma att göra skillnad i hur vi sköter framtidens skogar”, säger Lotta Möller, hållbarhetschef på Skogssällskapet i ett pressmeddelande.

  Betesmönster

  Skogforsk ska driva ett projekt som tar ett tvärvetenskapligt grepp på skogsbilvägarnas betydelse. Vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, kommer en studie att bedrivas om betesmönster hos olika klövdjur.

  ”Det här är ett ämne som engagerar många, men där vi vet för lite i dag. Projektet vill kartlägga, genom bland annat DNA-analyser, vilka arter som betar vad, och hur mycket. Det kan ge underlag för en mer effektiv skogsskötsel”, säger Mattias Berglund, skogsskötselchef på Skogssällskapet.

  De senaste tio åren har stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser tillsammans delat ut 130 miljoner kronor till forskning och kunskapsspridning om skog.

   Ett av de projekt som beviljats medel från Skogssällskapet i år ska titta närmare på betesmönster hos olika klövdjur med hjälp av bland annat DNA-analyser.
  Ett av de projekt som beviljats medel från Skogssällskapet i år ska titta närmare på betesmönster hos olika klövdjur med hjälp av bland annat DNA-analyser. FOTO: Mostphotos

  Projekt som får medel från Skogssällskapet i år:

  • Risk of bark beetle damage in relation to forest managemant practice, SLU, 1 990 011 kronor

  • Reducing forestry related greenhouse gas emissions from stream ecosystems by smarter riparian buffer zones, SLU, 1 996 902 kronor

  • Decadal effects of cost-neutral ecological restoration on biodiversity: A large-scale long-term experiment revisited, SLU, 1 638 019 kronor

  • Inventering av skogsbestånd med en kombination av mobila och flygburna sensorer, SLU, 1 427 895 kronor

  • Naturvårdsbränningar – hur når man bäst målen, SLU, 1 367 193 kronor

  • Nya skogskartor med trädslagsinformation från tidsserier av satellitdata, SLU, 1 311 505 kronor

  • Vägen in i skogen, Skogforsk, 1 051 200 kronor

  • Genetisk variation och förbättringspotential hos inhemsk ek, Skogforsk, 650 000 konor

  • Betesmönster hos lövdjur i flerartssystem, SLU, 640 000 kronor

  • Nyckelbiotopens roll och nytta, SLU, 597 024 kronor

  • Miljöpåverkan av markberedning – vad vet vi i dag och vad saknas, Skogforsk, 535 826 kronor

  • Plantval Optimal. Bättre klimatanpassning av plantmaterial från det globala till det lokala, Skogforsk, 448 187 kronor

  • Enskilda personer eller massrörelse – vad låg bakom det paradigmskiftet om naturhänsyn, SLU, 243 000 kronor

  • Kompletterande urval av vitala askar, Skogforsk, 216 240 kronor

  • Fladdermössen i landskapet, SLU, 216 000 kronor

  • Kommunikationsplattformen Skogen i Skolan och SkogsSverige, Föreningen Skogen, 150 000 kronor

  • Skogen i Skolans regionala verksamhet, Föreningen Skogen, 150 000 kronor

  Relaterade artiklar

  Till toppen