facebooktwittermail

Skog och strandskydd kan avgöra för ny Löfven-regering

På onsdag kommer riksdagen att rösta om Stefan Löfven (S) som ny statsminister.

Han har fått besked att Centerpartiet kommer att släppa fram honom, men regeringskollegan Miljöpartiet uppger sig inte kunna acceptera de reformer – om äganderätten i skogen och ett reformerat strandskydd – som C grundar sitt stöd i. 

Riksdagens talman Andreas Norlén under måndagens pressträff med Stefan Löfven (S).
Riksdagens talman Andreas Norlén under måndagens pressträff med Stefan Löfven (S). FOTO: STEFAN JERREVÅNG/ TT

Riksdagens talman Andreas Norlén föreslår S-ledaren Stefan Löfven som ny statsminister.

Riksdagen kan därmed rösta om Stefan Löfven som statsminister på onsdag. Och en ny S-MP-regering kan tillträda på fredag, om Löfven väljs.

Under helgen har Löfvens fokus legat på att få C att släppa fram honom som statsminister.

– Vi är beredda att trycka gult för en S-MP-regering i utbyte mot reformer, säger C-ledaren Annie Lööf på en pressträff.

Men Löfvens regeringskollega Miljöpartiet uppger sig inte kunna acceptera de reformer som C grundar sitt stöd i. Dessutom har inte Löfven säkrat stöd för sin budget senare i höst.

Statsminister Stefan Löfven (S) på väg till riksdagen på måndagen.
Statsminister Stefan Löfven (S) på väg till riksdagen på måndagen. FOTO: OWE NILSSON/TT

Ingen önskedröm

Andreas Norlén får frågan om varför han ändå släpper fram Löfven.

– Vad gäller budgeten så är det så klart ingen önskedröm att lägga fram en statsministerkandidat som inte har helt säkert stöd för sin budget. Samtidigt ser jag inte att jag skulle kunna agera på ett annat sätt, säger Norlén.

– Vad gäller Miljöpartiet har jag haft sms-kontakt med språkrören och fått ett tydligt besked att de fortsatt kommer att rösta grönt för Stefan Löfven på onsdag.

C kommer alltså att lägga ned sina röster i kommande statsministeromröstning. Det räcker för att Löfven ska kunna bli statsminister, om Vänsterpartiet gör det samma.

I utbyte ska regeringen driva flera förslag i januariavtalet vidare. Det handlar om stärkt äganderätt för skogsägare och ett mer flexibelt strandskydd.

Dessutom ska regeringen fullfölja reformen om arbetsrätten.

Riksdagens talman Andreas Norlén håller höll under måndagen pressträff tillsammans med Stefan Löfven (S).
Riksdagens talman Andreas Norlén håller höll under måndagen pressträff tillsammans med Stefan Löfven (S). FOTO: STEFAN JERREVÅNG/ TT

C ska inte längre budgetförhandla med regeringen, eftersom man inte vill förhandla med V. Centern ska i stället lägga en egen budget i höst.

– Vi har beslutat oss för att skapa en friare roll för Centerpartiet. Vi kommer därför att gå i konstruktiv opposition. Vi fortsätter inte med det budgetarbete vi har haft med regeringen de senaste åren, säger Annie Lööf.

Stefan Löfven (S) under måndagens pressträff med riksdagens talman Andreas Norlén, som föreslog Löfven som statsminister.
Stefan Löfven (S) under måndagens pressträff med riksdagens talman Andreas Norlén, som föreslog Löfven som statsminister. FOTO: STEFAN JERREVÅNG/ TT

Nya problem i höst

Det innebär att Stefan Löfven kan stå inför nya problem senare i höst. Han riskerar då att inte få igenom sin budget, eftersom han då behöver stöd både av C och V.

Löfven vidhåller att han avgår om budgeten inte tolereras av riksdagen i höst.

– Om budgeten faller har vi dessvärre ett besvärligt läge, säger Löfven.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf.
Centerpartiets partiledare Annie Lööf. FOTO: STEFAN JERREVÅNG/ TT

Annie Lööf säger att C ska vara en konstruktiv röst i arbetet med en budget i riksdagens finansutskott.

– Vill regeringen få gehör för sin budget under hösten så måste den ha ett bra politiskt innehåll och inte vara förhandlad med Vänsterpartiet, säger Lööf.

C kommer att rösta på sin budget, men vad som sker i en slutvotering i kammaren är upp till innehållet, framhåller Lööf på nytt.

– Regeringen behöver ta ansvar för att få igenom sin budget i riksdagen.

Per Bolund (MP)
Per Bolund (MP) FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

MP säger nej till C-krav

De krav som Centern ställt för att kunna trycka gult kan dock inte accepteras av Miljöpartiets partistyrelse. Partiets röda linjer har överträtts, säger språkrören till TT.

– Vi kommer att rösta grönt för Stefan Löfven som statsminister, men vår partistyrelse har idag sagt nej till det förslag som ligger på bordet, säger språkröret Märta Stenevi.

Enligt språkrören har partiet försökt att komma framåt i förhandlingar, men det som nu ligger på bordet är betydligt mer långtgående än det som fanns i januariavtalet.

– Vi kan inte ställa upp på de ultimativa krav som Centerpartiet har ställt för att luckra upp skyddet för skogen och naturen, och även för strandskyddet, till förmån för äganderätten, säger språkröret Per Bolund.

Annie Lööf uppfattar det dock som att hela den rödgröna regeringen står bakom den uppgörelse som C har med Stefan Löfven.

– Vi hade i går eftermiddag ett utkast till överenskommelse som ska förankras i respektive parti, säger Lööf.

Liberaler tvekar

Mandatfördelningen är mycket jämn i riksdagen med ett mandats skillnad. Men det är inte säkert att det är fullt så jämnt – enligt uppgifter till SvD är flera liberala riksdagsledamöter osäkra på hur de ska rösta i en statsministeromröstning om Stefan Löfven. Flera riksdagsledamöter har hela tiden varit emot att L blir en del av ett regeringsunderlag som behöver SD:s stöd.

Partiledaren Nyamko Sabuni kan inte garantera att hela riksdagsgruppen röstar mot Stefan Löfven.

– Jag garanterar ingenting, jag förutsätter. Det är rutin, en lång tradition att vi röstar lika i statsministeromröstningar. Vi har partibeslut och jag menar att partimedlemmar bör respektera partidemokrati och majoritetsbeslut, säger Sabuni till TT.

 

Regeringsformen

Regeringsbildningen

4 § När en statsminister ska utses, kallar talmannen företrädare för varje partigrupp inom riksdagen till samråd. Talmannen överlägger med vice talmännen och lämnar sedan förslag till riksdagen.

Riksdagen ska inom fyra dagar, utan beredning i utskott, pröva förslaget genom omröstning. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar mot förslaget, är det förkastat. I annat fall är det godkänt. Lag (2010:1408).

5 § Förkastar riksdagen talmannens förslag, ska förfarandet enligt 4 § upprepas. Har riksdagen fyra gånger förkastat talmannens förslag, ska förfarandet avbrytas och återupptas först sedan val till riksdagen har hållits. Om inte ordinarie val ändå ska hållas inom tre månader, ska extra val hållas inom samma tid. Lag (2010:1408).

6 § När riksdagen har godkänt ett förslag om ny statsminister, ska han eller hon så snart det kan ske anmäla de övriga statsråden för riksdagen. Därefter äger regeringsskifte rum vid en särskild konselj inför statschefen eller, om statschefen har förhinder, inför talmannen. Talmannen ska alltid kallas till konseljen.

Talmannen utfärdar förordnande för statsministern på riksdagens vägnar. Lag (2010:1408).

Källa: Regeringsformen